REŞA SULTAN SARAYISaray, Altunizâde Camii civarında ve Küçük Çamlıca Caddesi, Koşuyolu ve Sırma Perde Sokağı ile çevrili geniş bir çam korusu içinde idi.


REŞA SULTAN SARAYI

Saray, Altunizâde Camii civarında ve Küçük Çamlıca Caddesi, Koşuyolu ve Sırma Perde Sokağı ile çevrili geniş bir çam korusu içinde idi. Aşağıdaki satırlar rahmetli Haluk Şehsuvaroğlu'nun bir yazısından alınmıştır: "Yusuf Paşa Köşküyle bahçe komşusu olan ve Altunizâde semtinin en büyük yapısı bulunan bina ReŞa Sultan Sarayı'ydı. Bu sarayın bahçeleri bir taraftan Küçük Çamlıca Yolu'nda diğer taraftan Koşuyolu'nda bulunuyordu. Koşuyolu'nun bir kısmında Adile ve ReŞa Sultanlar'ın büyük arazilerinin duvarları karşılıklı uzanıyordu. Abdülmecit'in kızlarından olan ReŞa Sultan, bu yeri kendisi beğenmiş ve sarayının inşaatıyla da bizzat meşgul olmuştu. Yapı esnasında Sultan zaman zaman Çamlıca'ya gelir ve binaları gözden geçirirdi.

Asıl saray Koşuyolu üzerinde idi. Üç katlı büyük bir bina idi. Bir cephesinde ondokuz pencere vardı. Pencereler kafeslerle örtülüydü. Beyaz boyalı olan saray, koruluğun içinde ayrıca duvar içine alınmıştı. Binanın hizasında ve Altunizâde tarafına doğru olan sahada ağalar dairesi bulunuyordu. Paşa dairesi, bendegân dairesi ve sair binalar korunun diğer tarafında Küçük Çamlıca Yolu üzerindeydi. Paşa dairesi cadde üzerine yapılmıştı. İki katlı beyaz bir köşktü. Köşkün kapıları aynalı ve oda duvarları kadife kaplıydı.

İnce yapılı zarif, zayıf nahif olan ReŞa Sultan genç yaşında, karnında hasıl olan bir hastalıktan kurtulamayarak ölmüş ve Çamlıca Sarayıda II. Abdülhamit tarafından diğer hemşiresi Seniha Sultan'a ihsan olmuştu. Seniha Sultan, Damat Mahmut Paşa ile bu sarayda uzun zaman oturmuş, büyük bahçelere yeni yeni ilâveler yaptırmış bilhassa asıl sarayın alt kısmına 1895 senesinde Sabahaddin ve Lütfullah Beyler için iki katlı bir mektep binası inşa ettirmişti...