SİLÂHTAR MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİSİLÂHTAR MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ


SİLÂHTAR MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ

H.1097,M1682 tarihinde Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Üsküdar,Salacak Fatih Cami istikametinde meydandadır.