ZİYA BEY SEBİLİ



Sebil, Gündoğumu Caddesi üzerinde ve Karacaahmet Türbesi kapısının sol tarafındadır.


ZİYA BEY SEBİLİ

Sebil, Gündoğumu Caddesi üzerinde ve Karacaahmet Türbesi kapısının sol tarafındadır. Her iki eser aynı çatı altında olup karşısında Fethi Ahmet Paşa Camii, sol tarafında 1154 (1741) tarihinde yaptırılan Saadeddin Efendi Sebili ve çeşmesi ve açık türbesi bulunmaktadır. Bu açık türbe ile sebil arasındaki mezarlıkta ve mezarlık duvarında, 998 (1590) tarihli Mehmet Pervane Bey'in, 999 (1590-91) tarihli Saraylı Raziye Hanım'ın kabir taşlarının parçaları vardır. Sebil, şimdiki türbe ile beraber 1283 (1866- 67) yılında Matbah-ı Âmire müdürü Ziya Bey tarafından, ölen karısının ruhu için yaptırılmıştır. Biri geniş diğeri dar olan iki penceresinde basit parmaklık demirleri bulunmaktadır. Eskiden içi iki kısım idi. Sonradan birleştirilmiştir.