MÜTERCİM ASIM EFENDİ KONAĞIKonak, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde ve Salı Tekkesi'nin kıblesi yönünde olup bu tekkeye kısa bir yol ile bağlı idi.


MÜTERCİM ASIM EFENDİ KONAĞI

Konak, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde ve Salı Tekkesi'nin kıblesi yönünde olup bu tekkeye kısa bir yol ile bağlı idi. . Mütercim Asım Efendi burada vefat ederek Karacaahmet Mezarlığı'na gömülmüştür. Kabri, Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki Harmanlık Kapısı'ndan 445 adım ileride ve Üsküdar ahalisinin Melek Baba dediği 1117 (1705-6)'da vefat eden "Kutbü'l-ârifîn, gavsü'l- vâsılîn, Mevlâna azîz-i muhterem eş-şeyh Abdülmelik en-Nakşibend" hazretleri'nin demir parmaklıklı açık türbesinin biraz aşağısındadır. Asım Efendi'nin etrafı taş duvarlı, oldukça büyük aile sofasında 13 kabir bulunup en eskisi 1142 (1729-30) tarihli olup Ahmet Ağa'ya aittir. Kamus Mütercimi Ahmet Asım Efendi 9 Safer 1235 (27 Kasım 1819) tarihinde vefat etmiştir.