DAMATRİS SARAYISarayın, Kadıköy-Acıbadem Yolu üzerinde ve bu caddenin Tekin Sokağı ile birleştiği yerdedir..


DAMATRİS SARAYI

Sarayın, Kadıköy-Acıbadem Yolu üzerinde ve bu caddenin Tekin Sokağı ile birleştiği yerde ve bu sokağın sol köşesinde yapılan bir apartmanın hafriyatı sırasında meydana çıkan çok büyük Bizans sütun ve başlıklarından dolayı burada bulunduğu sanılmaktadır. Saray adını Küçük Çamlıca Tepesi ve civarına Bizans devrinde verilen isimden almıştır. Ali Suat Bey'in dilimize kazandırdığı Şarl Teksiye'nin (1802-1871); 1339-40 (1920-22)'de Matbaa-i Âmire'de basılan Küçük Asya Tarihi'nde: "Bu saray İmparator Tiberius (578-582) ve Mauricius (582-602) tarafından yaptırılmıştır...

Bânisi İmparator Konstantinos (641) olan Eutrope (Ötrop) Limanı bu mevkiin civarındaydı... Damatris Sarayı İmparator ve prenslerin avlanmaları için kuş dolu geniş bir park ile çevrilmiştir. Bu saraylar hep mahvoldular. Fakat bunları sulayan çeşmeler hâlâ Türkler'in bahçelerine akmaktadır." diye yazılıdır. Ötrop Limanı'nın da Kalamış Koyu'nda oldu- ğu söylenir. Liman, küçük kilisenin yanında idi. Burada Ötrop'un mezar taşı bulunmuştur. 717'de Emevi hükümdarı Yezid'in donanması Rum ateşinden kaçarak buraya sağınmıştı. Üsküdar'ın 25 km. doğusundaki Samandıra Nahiyesi'ne de Damatris dendiği bilinmektedir. Burada ve Aydos'ta (Aetos) imparatorların sarayları vardı

. Samandra'daki saray, av köşkü biçiminde yaptırılmıştı. Bunun kalıntıları ve hatta bazı kısımlarının tavanları dahi yakın zamana kadar mevcuttu. Köylüler tarafından ahır ve samanlık olarak kullanılmakta idi. Samandra'nın 6 km. güney doğusunda, Aydos Dağı'nın kuzey doğusunda ve Yakacık ile Kurtköy'den gelen yolun yakınında bulunan ve bugün Keçi Kale Harabesi ismiyle anılan Aydos Kalesi ve civarı 1326'da Gazi Rahman idaresindeki Türk kuvvetlerince fethedilmiştir.