HORHOR ÇEŞMESİ (KEMANKEŞ AHMET AĞA ÇEŞMESİ)HORHOR ÇEŞMESİ (KEMANKEŞ AHMET AĞA ÇEŞMESİ)


HORHOR ÇEŞMESİ (KEMANKEŞ AHMET AĞA ÇEŞMESİ)

Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Selamni Pak Caddesi köşesinde Selman Ağa Camii'nin kuzeyinde, avlu duvarının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kemankeş Ahmet Ağa çeşmesi olarak da bilinmektedir. Çeşme muhtemelen 1911 yılında Üsküdar tramvay hattının döşenmesi sırasında yola çıkıntı teşkil ettiğinden şimdiki yerine alınmıştır. Çeşmede kitabe bulunmadığından hangi tarihte kim tarafından hangi mimara yaptırıldığı bilinmemektedir.
Muntazam kesme taştan inşa edilmiş olup üç cephelidir. Cephelerin her birinde kırmızı taştan sivri kemerli nişler içerisinde ayna taşları yer almaktadır. Kemerlerin üzerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş panolar vardır. Kemerler, panolar ve dışa taşkın tuğla saçağı 1911 yılında yapılmıştır. 
Kaynak; Yukarıdaki bilgiler Selman Ağa Camii'nin Türkçe hazırlanmış kitabesinden alınmıştır. 

Site Notu;
Yukarıda söz edilen kitabede, çeşmede "Kemerlerin üzerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş panolar vardır." yazmasına karşın, bu çiniler artık yerinde değil. Aşağıdaki fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bu çinilerin ya tahrip edilmiş ya da ticari amaçlı sökülmüş olduğu görülmektedir. Ayrıca çeşmenin genel durumunun da iyi olduğunu söylemek zordur.

http://fotografkiraathanesi.net/

Banisi ve tarihi bilinmiyor.Üsküdar Meydanı,Selmanıpak Caddesi girişindedir......(belediye)