SULTAN III MUSTAFA ÇEŞMESİSULTAN III MUSTAFA ÇEŞMESİ


SULTAN III MUSTAFA ÇEŞMESİ

H.1174,M1760 tarihinde Padişah III.Mustafa tarafından yaptırılmıştır.Ayazma Camisinin deniz tarafı köşesindedir.