ŞEREFÂBÂD KASRI MAKSEMİŞEREFÂBÂD KASRI MAKSEMİ


ŞEREFÂBÂD KASRI MAKSEMİ

Yapıldığı devir mimarisinin şaheser ve eşsiz" su taksim yeri"dir.Doğancılar'dan İmrahor'a giden yolun solundadır.

Kubbeli maksem, bir sıra kalın mermer ve iki sıra tuğla ile yapılmıştır. Kitabesinden H.1144 yılında yapıldığı anlaşılan maksem, Şerefabad Kasrı'nın ve Üsküdar'daki diğer bazı sebillerin de suyunu karşılar.