ÂL-İ BAHADIR BAĞLARIŞimdiki Acıbadem semti idi. Burada, ünlü Türk kahramanı Battal Gazi, uzun müddet oturup Bizans'ı gözetlediğinden semte, onun yiğitliğinden dolayı Âl-i Bahadır ismi verilmiştir.