AHMEDİYE CAMİİ SEBİLİSebil, eski Ahmediye yeni Gündoğumu Caddesi üzerindedir. 1134 (1721-22) tarihinde Ahmediye Camii, medresesi, mektebi, kütüphanesi ve çeşmesi ile beraber yaptırılmıştır


AHMEDİYE CAMİİ SEBİLİ

Sebil, eski Ahmediye yeni Gündoğumu Caddesi üzerindedir. 1134 (1721-22) tarihinde Ahmediye Camii, medresesi, mektebi, kütüphanesi ve çeşmesi ile beraber yaptırılmıştır. Bu, devrinin en güzel ve zarif eseri, külliyenin bânisi, Eminzâde Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Sebilin sağ tarafında camiin avlu kapısı ve mermer çeşmesi, üzerinde ise Ahmediye Mektebi bulunmaktadır. Tamamen mermerden yaptırılan sebilin şebeke demirli üç penceresi vardır ki ince dört sütun arasına yerleştirilmiştir. İstalaktitli başlıkları bulunan sütunların, biribirine bağlayan mermer kemerleri vardır. Ahşap saçak altında ve tavus kuyruğu şekli üzerinde ve her pencere yüzünde ikişer beyit olmak üzere, oniki mısralı kitâbesi vardır. Bu kitâbe, pencere üzerindeki mermer kemerler üzerinde de devam etmektedir.