FAİK BEY CAMİİCami, Acıbadem Caddesi ile Koşuyolu Caddesi arasında, bir vadi içinde ve Çifte Cevizler ismi ile anılan yerdedir.


FAİK BEY CAMİİ

Cami, Acıbadem Caddesi ile Koşuyolu Caddesi arasında, bir vadi içinde ve Çifte Cevizler ismi ile anılan yerdedir. Önünden İbrahimağa Deresi'nin geçtiği camiin kıble tarafında Çifte Cevizler Mesiresi bulunmaktadı r.

Burada, Kalfa Çeşmesi adıyla yad edilen kitâbesiz bir çeşme vardır. Fevkânî olan camiin alt katı sıbyan mektebi iken sonradan meşruta haline getirilmiş, ahşap olan asıl cami ise, 1975 tarihinde kârgire dönüştürülmüştür. Bu onarımda ahşap iki sütun üzerine oturtulan, dışa taşmalı mihrap kısmı kaldırılarak niş haline sokulmuştur. Camiye dar bir taşlıktan, eskiden ahşap, şimdi mozaik olan merdivenle çıkılır. 1975 tarihinden evvel ahşap minaresi yıkılmış bulunduğundan, camiin yanındaki kurumuş bir meşe ağacının gövdesi üzerine yerleştirilmiş bir tahta balkondan ezan okunmakta idi.

Son tamirde camiin sağ tarafına tuğladan yüksek bir minare yapılmıştır. Aydınlık ve şirin olan mabedin minberi ahşaptı r. Hiç bir yerinde yapıldığı tarihi belirten kitâbesi yoktur. Mabet 10. Daire-i Belediye (Boğaziçi-Yeniköy) esnaf müfettişi Hacı Faik Bey tarafından yaptırılmıştır. Civarında köşkü vardı. Faik Bey, Gurre-i Ramazan 1325 (8 Ekim 1907) tarihinde Üsküdar Tunusbağı Çeşmesi'ni de tamir ettirmiştir. Kitâbesi vardır.