LÜTFİ BEY TÜRBESİAziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii avlusundadır. Hadîka yazarının ifadesine göre burada, vaktiyle bir şadırvan ve etrafında dedegân hücreleri varmış. Türbe dikdörtgen şeklindedir.


LÜTFİ BEY TÜRBESİ

Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii avlusundadır. Hadîka yazarının ifadesine göre burada, vaktiyle bir şadırvan ve etrafında dedegân hücreleri varmış. Türbe dikdörtgen şeklindedir. Dört beş mermer basamakla çıkılır. Bu merdivenin sol tarafında yedi kabirli bir hazîre bulunmaktadır.

Ön cephede ortada giriş kapısı ve onun iki yanında yuvarlak kemerli, yüksek birer pencere, sağ yan cephesinde ise aynı biçimde iki pencere bulunmaktadır. Kapının iki yanına ve ayrıca binanın köşelerine İyonik sütun ve başlıklı kabartmalar yapılmıştır. Kapının sol tarafındaki türbe kısmı toprağa, sağ tarafı ise bir kaide üzerine oturtulmuştur. Türbe buradaki bazı kabirlerin kaldırılması ile meydana gelen arsaya yapılmıştır. Kaldırılan bu şâhideler bugün üst hazîrede ve duvara dayalı vaziyettedir.

Türbenin bu şekilde yapılması ile iki kabir, yapının arkasında kalmıştır. Türbe kapısından küçük bir antreye girilir. Sol tarafta türbe, sağ tarafta ise, 1915 tarihinde kütüphane olan türbedar odası bulunmaktadır. Türbede LütŞ Bey, eşi ve çocuğunun ahşap sandukaları mevcuttur. Aynı tonoz çatı altında bulunan kütüphane ile türbe arasına tavana kadar yükselen demir parmaklık yerleştirilmiştir.

Her iki tarafın duvarları kalem işi desenlerle süslenmiştir.