DOĞANCILAR NAMAZGÂHIDoğancılar Meydanı'nda idi. Çakırcıbaşı Hasan Paşa'nın eseri olduğu sanılmaktadır. Hasan Paşa, 981 (1573) tarihinde vefat etmiştir.


DOĞANCILAR NAMAZGÂHI

Doğancılar Meydanı'nda idi. Çakırcıbaşı Hasan Paşa'nın eseri olduğu sanılmaktadır. Hasan Paşa, 981 (1573) tarihinde vefat etmiştir.