SOLAK SİNAN CAMİİCami, Selâmi Ali Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı'nın arasındaki üçgen alanı tamamen kaplamaktadır. Hazîresi büyük fakat bakımsızdır. İki yolun birleştiği köşede, Matbah Emini Hacı Halil Efendi'nin 1141 (1728- 29)'da yaptırmış olduğu bir çeşme bulunmaktadır


SOLAK SİNAN CAMİİ

Cami, Selâmi Ali Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı'nın arasındaki üçgen alanı tamamen kaplamaktadır. Hazîresi büyük fakat bakımsızdır. İki yolun birleştiği köşede, Matbah Emini Hacı Halil Efendi'nin 1141 (1728- 29)'da yaptırmış olduğu bir çeşme bulunmaktadır. Mabedin sol tarafında meşrutası kapısının karşısında ise, yazısı olmayan büyük ve yüksek bir mahalle kuyusu vardır.

Cami'nin tamamlanma tarihi 955 (1548)'dir. Minberini, Sultan I. Mahmud devri İhtisap Ağalarından Mehmet Ağa adında bir hayır sahibi koymuştur. Tarihi, 1166 (1752-53)'tür. Bu Camiin mahallesi vardır." Cami, duvarları kârgir, çatısı ahşap olarak yapılmıştır. Tuğla minaresinin üzeri sonradan çimento ile sıvanmıştır. Kadınlar mahŞli iki ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap minberi pek küçüktür. Mihrabının içi, Çanakkale çinisi ile kaplanmıştır. Yanında, üzerine Kâbe resmi yapılmış bir çini pano vardır.

Üsküdar'da, bu şekilde Kâbe resmi bulunan tek cami budur. Mabet, her cephesinde bulunan ikişer pencereden ışık almaktadır. Sinan Ağa'nın kabri, camiin sağ tarafındaki hazîrededir. Etrafını tahta bir parmaklık çevirmiştir. Baş ucunda, üzerinde yazı bulunmayan, yuvarlak, granit bir sütun, ayak tarafında ise, dört köşe, kaba, kefeki taş bir sütun bulunmaktadır. Granit sütun üzerindeki kabartma halkadan ve kaideye oturtma deliğinden de anlaşılacağı üzere başka bir yerden sökülerek getirilmiştir. Hazîrenin yakınında ve Şehzade Çeşmesi'nin yanında bulunan bir Bizans sütun başlığı da dikkati çekmektedir. Bu kabrin yanında devrinden kalma, ince dört köşe bir sütun üzerine oturtulmuş burma sarıklı bir kabir daha vardır. Dört yüzünde de yazı vardır. Bunun yanında ise, 971 (1563-64) tarihli bir kadın kabri bulunmaktadır. Bu bakımsız ve perişan hazîrede sütun şeklinde yazısız şâhideler ve zarif, servi motişi taşlar mevcuttur. Granit sütunların burada bol bol kullanıldığı görülmektedir. Sinan Ağa, yaptırdığı bu cami için, Bağlarbaşı'ndan çıkan ve Selâmi Ali Caddesi'ni takiben bu semte inen bir su getirtmiştir.