ŞEHİTLİK CAMİİCami, Karacaahmet Mezarlığı içinde 5 ve 2 No'lu adaların arasında, Şehitlik Namazgâhı' nın sağ tarafında ve yol aşırı yerdedir.Cami, Karacaahmet Mezarlığı içinde 5 ve 2 No'lu adaların arasında, Şehitlik Namazgâhı' nın sağ tarafında ve yol aşırı yerdedir. İki yolun birleştiği yerde bulunan bu harap mabedin bugün dört duvarı ve iki yan merdiveni mevcuttur. Basit plânda da görüldüğü gibi cami sahnına, iki taraşı ve yedişer mermer basamaklı bir merdivenden evvelâ son cemaat yerine gelinmek suretiyle varılır.

Bu merdivenlerle çıkılan sahanlıklar ikişer mermer sütunun taşıdığı bir saçak ile örtülmüştür. Yığma taştan yapılmış olan mabet ahşap çatılı olup, mihrap duvarının üstünde ve dışta, Sultan Mehmet Reşat'ın bir tuğrası ve 1336 (1917-18) tarihi yazılı bir madalyon vardır.

Fevkânî mabet bu tarihte yaptırılmıştır. Minaresi yoktur. Her cephesinde ikişer penceresi vardır. (Şehitlik Namazgâhı bahsine bakınız.) Camiin sol tarafındaki Himmet Baba'nın açık türbesi de bu tarihte yaptırılmıştır.