Ertekin SokakErtekin Sokak,Selamiali Mahallesine bağlı bir sokaktırErtekin Sokak,Silahtarbahçe Sokak ile paraleldir.