Dr. Orhan Özdeş SokakÖmürtepe Sokağı’nı Şükrü Sokağı’na bağlayan kısa ve eğimli bir sokaktır.Ömürtepe Sokağı’nı Şükrü Sokağı’na bağlayan
kısa ve eğimli bir sokaktır. Sokak adını
Dr. Orhan Özdeş’ten almıştır.
Dr. Orhan Özdeş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji
ve Tedavi Kliniği doktorlarındandı. Böbreklerin
sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına
bağlı bir bilim dalı olan nefroloji konusunda 1970
yılında kurulan Türk Nefroloji Derneği’nin yönetim
kurulu üyelerindendi. Teşhisi kuvvetli ve tedavisi etkili
bir doktordu. Kandilli’de kim hasta olsa hemen
ona koşar ve o da bıkmadan usanmadan herkese
elinden geldiğince yardım ederdi.