Beşiktaş-Üsküdar son vapurhafta içi hafta sonHAFTA İÇİ

SON VAPUR

KALKIŞ

20 : 30 

VARIŞ 

20 : 50

HAFTA SONU

KALKIŞ

20 : 45

VARIŞ
21 : 05