semt isimlerinin hikayesiAnadolu yakasında,Boğaz kıyısında,Salacak-Kuzguncuk-Bağlarbaşı arasındadır. Antik çağda Khrysopolis daha sonraları Skytarion, Damalis, Scutari adları ile anılmıştır son ismi Scutari zamanla Üsküdar şeklini almıştır.


semt isimlerinin hikayesi

ALTUNİZADE  Anadolu yakasında,Kısıklı-Bağlarbaşı arasındadır.Önceleri yazlık yerleşim yeri olan semte XIX. yy da burada yaşamış olan askeri şura üyesi İsmail Zühtü paşa bir cami ve hamam yaptırmıştır.Cami çevresinde yoğunlaşan yerleşim Altunizade olarak anılmaya başlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY   Boğazın Avrupa yakasında, Ortaköy-Bebek arasında yeralmaktadır. İlk çağlardaki adı Anaplus tur . Bizans döneminde Constantinus (Büyük) tarafından yaptırılan Michael kilisesinden dolayı Vicus Michaelicus veya Scaleae (İskele) adıyla biliniyordu. Buraya yerleştirilen Arnavut göçmenlerden dolayı halk bu semti Arnavut köyü olarak anıyordu isim zamanla Arnavutköy olmuştur. 


EYKOZ   Boğazın Anadolu kıyısında,Paşabahçenin kuzeyindedir.Antik çağdaki adı Amykos dur. Beykos ismi ilk defa Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Bithnia kralı ve Kocaeli valileri bu semtte ikamet etmişlerdir. Kos farsçada köy anlamındadır. Semtte oturan ünlü kişilerden dolayı yöreye Beykos denildiği ismin zamanla Beykoz a dönüştüğü sanılmaktadır. 


BULGURLU   Anadolu yakasında, Çamlıca-Libadiye-Ümraniye arasındadır. XIX.yy. başlarına kadar kireç ocakları ile ünlü Üsküdar a bağlı küçük bir köydü. Yakın zamana kadar yörededeki halk geçimini bulgur yaparak sağladığından, semt Bulgurlu olarak anılıyordu. İslam alimlerinden Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin köye yardım amacıyla bir dibek (Buğday dövmeye yarayan büyük taş havan) hediye ettiği bilinmektedir. 


ÇENGELKÖY   Anadolu yakasında Beylerbeyi-Vaniköy arasındadır. Bizans İmparatoru Justinianos buraya karısı Sophia için bir saray yaptırmıştır ve semte Sophianea adı verilmiştir. Osmanlı döneminde bu semtte gemi çapalatrı imal edildiğinden adı Çengel Köyü olarak benimsenmiştir. Zamanla Çengelköy şeklini almıştır. Bir başka söylentiye görede; Osmanlı döneminde leventlikten yetişen Çengeloğlu Tahir paşa (Sonradan Kaptan-ı Deryalığa kadar yükselmiştir) bu semtte oturmuş ve yörede mescit,çeşme gibi yaptırmış ve birçok hayır işlerine önayak olmuş semtin sevilen kişilerinden biri olmuştur,semte bu sebepten onun ismi verilmiştir. 


ÇUBUKLU   Boğaz ın Anadolu kıyısında, Kanlıca-Paşabahçe arasındadır. Bizans dönemindeki adı Eiranaion dur. Yöre esnafının yapmış olduğu Çubuk lülelerinin ünü sebebiyle bu ismin verildiği sanılmaktadır. 


DOĞANCILAR   Anadolu yakasında Üsküdar-Kuyubaşı-Şemsipaşa semtleri arasındadır. Osmanlı döneminde padişah a doğan cinsi avcı kuşlar yetiştirmek,bakmak,av törenlerinde hizmet etmekle görevlendirilenler anadolunun çeşitli yörelerinden bulup getirdikleri kuşları İstanbulda Doğancıbaşıya teslim etmek üzere buluştukları semte Doğancılar semti adı verilmiştir. 

 

HAREM   Anadolu yakasında,Haydarpaşa-Salacak arasındadır. III. Murat döneminde bugünkü Selimiye kışlasının bulunduğu yerde saray hanımlarına tahsis edilmiş olan Harem i Hümayun kasrı bulunmaktaydı Saraya mensup hanımlar karşı yakadan geldiklerinde sandalların yanaşması için sahilde bir iskele vardı. Buradaki görkemli Harem i Hümayun kasrı çevresinde gelişen yerleşim Harem, İskele de Harem iskelesi olarak anılmaya başlanmıştır.HAYDARPAŞA   Anadolu yakasında,Boğaz kıyısında, Üsküdar-Kadıköy arasındadır. III.Selim sadrazamlarından Haydar Paşa ya ait geniş araziden dolayı yöreye Haydarpaşa adı verilmiştir.


KANDİLLİ   Boğazın Anadolu kıyısında , Vaniköy ile Anadoluhisarı arasındadır. Antik çağdaki adı Ekhaia dır. Zaman zaman Göksu dan deniz yolu ile saraya dönen padişahlar için yakılan kandillerden yada IV Murat ın Revan seferinden dönüşünde bu semtteki köşkte doğan şehzadesi Mehmet için yedi gece yakılan kandillerden dolayı semte Kandilli köy adı verilmiş,zamanla Kandilli şeklini almıştır.

KANLICA   Boğazın Anadolu kıyısında Çubuklu ile Anadoluhisarı arasındadır. Antik çağdaki adı Phriksulimen dir. Osmanlıların İstanbulu almalarından önce burada Kangılı diye bilinen bir Türk boyunun yerleştiği sanılmaktadır. Bazı eski vakfiyelerde Kanglıcak diye sözedilmektedir.İsmin zamanla Kanlıcaya dönüştüğü söylenmektedir
KISIKLI   Anadolu yakasında, Çamlıca tepeleri-Altunizade arasındadır.Kayalar arasından kaynayan sulara halk arasında kısık yada kısıklı denilmektedir. Bu semtte çok miktarda bu tip kaynak bulunduğundan Kısıklı adı benimsenmiştir.


KUZGUNCUK   Boğazın Anadolu kıyısında Üsküdar-Beylerbeyi arasındadır.Bizans dö- nemindeki ismi Khrysokeramos dur.(Bizans İmparatoru İustinios tarafından yaptırılan yaldızlı kiremitleri ile ünlü kilisenin adıdır.) Fatih Sultan Mehmet döne- minde buraya yerleşen Kuzgun Baba adlı bir erenden dolayı bu isimle anıldığı sanılmaktadır.


ŞEMSİPAŞA   Anadolu yakasında, Üsküdar-Salacak arasında, Boğaz kıyısındadır. Yavuz Sultan Selim e hizmet etmiş, Kanuni Sultanselimin Beylerbeylerinden, II Selim in ve- zirlerinden Şemsi paşa bu semtte Mimar Sinan a bir cami yaptırmıştır. Şemsi paşa camisi çevresinde oluşan yerleşim aynı adla anılmaktadır.

ŞİLE    Anadolu yakasında,kentin en kuzeyinde,Karadeniz kıyısındadır.Üsküdar a yaklaşık 55 Km uzaklıktadır. Kentte yerleşim yaklaşık İ.Ö 5000 yıllarında başla- mıştır.Şile ismi Mercanköşk olarak bilinen bir dağ çiçeğenin yunanca adından gel- mektedir.İlçe tarihte Aschil, Phile, Astere, Kilia isimleriyle anılmıştır. Eski bir Milet kolonisi olan kent Lidya, Pers, Galat, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı egemenlik- lerinde kalmıştır.

ÜSKÜDAR    Anadolu yakasında,Boğaz kıyısında,Salacak-Kuzguncuk-Bağlarbaşı arasındadır. Antik çağda Khrysopolis daha sonraları Skytarion, Damalis, Scutari adları ile anılmıştır son ismi Scutari zamanla Üsküdar şeklini almıştır.

ZEYNEPKAMİL    Anadolu yakasında,Selimiye-Karacaahmet-Bağlarbaşı-Toptaşı semt- leri arasındadır.Sadrazam Yusuf Kamil paşa (1808-1883) memuriyetinin ilk yıllarında Mısır da görevli iken Mısır valisi Mehmet Ali paşa nın kızı Zeynep hanımla evlendi.Eşi ile birlikte İstanbul a döndüklerinde oturmakta oldukları konaklarının yakınlarına hayrat olarak bir hastane yaptırdılar.Hastane etrafında yerleşim yoğun- laşmasıyla, semt ve hastane Zeynepkamil ismiyle anılmaya başlanmıştır.

 

alıntıdır.............