Davutpaşa SokakÜsküdar İcadiye Mahallesi’nde bir sokaktır. Barışık Sokak’la Özbekler Tekkesi Sokak ve Yapma Bebek sokakları birbirine bağlar.


Davutpaşa Sokak

Davutpaşa Sokak

Üsküdar İcadiye Mahallesi’nde bir sokaktır. Barışık Sokak’la Özbekler Tekkesi Sokak ve Yapma Bebek sokakları birbirine bağlar. Sokağa adı verilen Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Neredeyse kesin olarak Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliği’ne, ardından da Anadolu Beylerbeyliği’ne getirildi. Otlukbeli Savaşı’nda öncü kuvvetlere kumanda etti. 1477’de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top mermisiyle yaralandı. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edildi. 1478’de İşkodra seferinde Jebyak’ı ele geçirdi. Yine aynı yıl Bosna Sancakbeyliği’ne tayin edildi. II. Beyazıt’ın tahta çıkışından sonra tekrar Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edildi. 1483’de önce vezir, sonra İshak Paşa’nın yerine veziriazam oldu ve Macarlara karşı Rumeli’yi savunmakla görevlendirildi. Aynı yıl Memlükler üzerine gönderildi. Adana ve Tarsus’u geri aldı ve Turgutoğulları’nı Osmanlı Devleti’ne bağladı. 1492’de Arnavut asileri üzerine gönderildi ve birçok esirle geri döndü. 1497’de on dört yıl sürdürdüğü veziriazamlık görevinden azledilerek 300 bin akçe maaşla Dimetoka’da mecburî ikamete sevkedildi. Dimetoka’da 20 Ekim 1498’de öldüğünde 1 milyon düka gibi büyük bir servetin sahibi olduğu kaydedilmektedir. İstanbul’da yaptırdığı “Davut Paşa Camii” ve külliyesi içinde bulunan Davut Paşa Türbesi’nde gömülüdür.