Çengeloğlu SokakÇengelköy Caddesi ile Çengeköy Hamam Arkası Sokağı birbirine bağlayan sokaktır. Sokak adını Çengelköy’e de adını veren Kaptan-ı Derya Çengeloğlu Mehmed Tahir Paşa’dan almaktadır.


Çengeloğlu Sokak

Çengeloğlu Sokak

Çengelköy Caddesi ile Çengeköy Hamam Arkası Sokağı birbirine bağlayan sokaktır. Sokak adını Çengelköy’e de adını veren Kaptan-ı Derya Çengeloğlu Mehmed Tahir Paşa’dan almaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Çengeloğlu Mehmed Tahir Paşa’nın Kapudan-ı Deryalığı sırasında, tersane ve donanmada görevli zabitan, gemi hocası, hekim ve cerrahların, sancak ümerasını maaşlarının yazılı olduğu bir defter bulunmaktadır. Şubat 1826’da Patrona-i Hümayun’na nail olmuş, yani koramirallikten oramiralliğe terfi ederek yıllık 4500 kuruş maaş almayı hak kazanmıştı. 4 Ağustos 1826’da Mecra-yı Zafer adlı gemisi ile Navarin Baskı’nından kurtularak İstanbul’a dönme başarısı gösteren 11 gemiden biri olmuştu. Bu olay sonrası Yunan ve Fransız gemileri tarafından kuşatılan Sakız adasının yardımına gönderilmiş ve adayı kuşatmadankurtardığı için de Tersane Nazırı yapılmıştı. 1832’lerde Kaptan-ı Derya olmuş ve dört yıl bu görevde kalmıştı. 2 Eylül 1834 tarihli bir belgeden Paşa’nın o tarihdeki yıllık maaşının 29. 166 buçukkuruş olduğu anlaşılmaktadır. 1841 yılında SultanAbdülmecid döneminde ikinci kez Kaptan-ı Deryayapılmıştı. Bu görevde iki yıl kalmıştı. 1845 yılındaEdirne, 1847 yılında Bosna Valisi olmuştu. 1851 yılındaBosna Valisi iken vefat etmiştir. Naaşı İstanbul’a getirilerek Eyüp Sultan kabristanlığına defnedilmiştir. Mihaliç Kaymakamı Muhsin Bey ve KastamonuAdliye Müfettişi Osman Asım Paşa adında iki oğlu vardı. Muhsin Bey’in Ali Rıza ve Mustafa Şevket adlı iki oğlu, Osman Asım Paşa’nın ise Mehmed Tahir Bey adında bir oğlu dedeleri ve babaları gibi Osmanlı büraksisinde görev almışlardı.

.