Kâtip Salih SokakBekir Sıtkı Sezgin Sokağı’nı Şekercioğlu Sokağı’na, parelinde ilerleyen Süleyman Nazif Sokağını Mütevelli Sokağına bağlayan ikili ve oldukça uzun, çetrefelli bir sokaktır. Koşuyolu’nun Üsküdar’a doğru olan tarafında, Koşuyolu Caddesine 3. Paralel Caddedir.


Kâtip Salih Sokak

Kâtip Salih Sokak

Bekir Sıtkı Sezgin Sokağı’nı Şekercioğlu Sokağı’na, parelinde ilerleyen Süleyman Nazif Sokağını Mütevelli Sokağına bağlayan ikili ve oldukça uzun, çetrefelli bir sokaktır. Koşuyolu’nun Üsküdar’a doğru olan tarafında, Koşuyolu Caddesine 3. Paralel Caddedir. Sokak adını bir zamanlar Üsküdar’da Karagöz oynatan meşhur Kâtip Salih Bey’den almıştı. Kültürümüzde bu tür oyunlar oynatanlara hayalî adı verilmişti. Bu dönemde en meşhur hayalîler Kâtip Salih, Şair Ömer, Kosçalı Mehmet, Tatar Raşit, Arap Cemal, Dönme Hulusi idi. Sultan II. Abdülhamid dönemindeki bu hayalîlerin en meşhuru Kâtip Salih idi. Kâtip Salih 30 ramazan, kış mevsiminin cuma ve Pazar geceleri, Şehzâde başında ‘’Fevziye’’; Veznecilerde ‘’Şems’’; Beyazıt tramvay durağında ‘’Merkez Kıraathanesi’’; Divan Yolu’nda “Arifin Kıraathanesi”nde sahne alıp, karagöz oynatmakta idi. Kâtip Salih’in müşterileri dört kaşlı mektepliler, kalem müdavimi gençler, beyfendilerdi. Salih, öbür hayalcilerden tamamıyla aykırı vadilere sapar, malum oyunlardan başka, ekseriya ‘’Hain’in Encamı’’, ‘’Sadakatin Mükâfatı’’, ‘’Sefahetten Sefalete’’ tarzında, Mınakyanvari dramlardan şaşmazdı. Perdenin dışına yaylı bir ikinci perde ekleyip çıngırak çalarak kaldırırdı. Karagöz’le Hacivad’ın konuşması biter bitmez, tuluat kumpanyaları gibi araya yeni yeni kantolar, düettolar, kuartettolar katardı.