Pırnal SokakGündoğumu Caddesi’ni Necmettin Okyay Sokağı’na bağlayan sokaktır.


Pırnal Sokak

Pırnal Sokak

Gündoğumu Caddesi’ni Necmettin Okyay Sokağı’na bağlayan sokaktır. Cadde ile kesiştiği yerin az ilerinde Kabila Sokak ile kesişmektedir. Bu sokak adını burada bulunan Malatyalı İsmail Ağa Hamamı’nın külhanını ısıtmak için kullanılan ve hızla tutuşan “pırnal” adlı çalıdan almaktadır. Pırnal Sokak’ta bulunan en önemli tarihî yapı Ağa Hamamı olup; bu çifte hamam Ahmediye Camii ile İnadiye Semti arasında, Gündoğumu Caddesi ile Pırnal Sokağı’nın birleştiği yerdedir. Ağa Hamamı, Sultan I. Ahmet’in Kiler Ağası Malatyalı İsmail Ağa tarafından, cami ve tekkesi ile beraber 1609- 1610 tarihlerinde yaptırılmıştır. Bir ara bu külliyenin bulunduğu semt Malatyalı İsmail Ağa Mahallesi olarak da isimlendirilmişti. Gündoğumu Caddesi’ne açılan bir kapıdan hamamın ahşap camekân kısmına girilmektedir. Camekân, uzaktan bakıldığında, iki tarafı cumbalı bir evi andırmaktadır. Üç tarafında soyunma odaları vardır. İki katlıdır. Tavanı, içte oval ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. Çatısı kiremit döşelidir. Sekiz köşeli bir çatı fenerinden bol ışık almaktadır. Günümüzde hâlâ çalışmaktadır. Hamamın sol tarafında Kefçe Bostanı Çıkmazı, sağ tarafında ve yol aşırı yerde meşhur İskender Baba Türbesi, Kaymakçı Tekkesi ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi vardı.Diğerleri yıkılmış olup; şimdi yalnız türbe ayaktadır. Hamamın karşısındaki Ahmediye Camii Mezarlığı,Fethi Efendi Tekkesi, Türbesi ve Çeşmesi’nden isehiçbir eser kalmamıştır.