İskender Baba ÇıkmazıEmin Ongan ve Şair Naili sokakları bir birlerine bağlayan kısa bir ara sokaktır. Sokak adını burada bulunan İskender Baba Türbesi’nden almaktadır.


İskender Baba Çıkmazı

İskender Baba Çıkmazı

Emin Ongan ve Şair Naili sokakları bir birlerine bağlayan kısa bir ara sokaktır. Sokak adını burada bulunan İskender Baba Türbesi’nden almaktadır. Türbe, Ağahamamı adıyla bilinen semtte, Dönmedolap Sokak ile Gündoğumu Caddesi’nin birleştiği yerde ve meşhur Kaymakçı Tekkesi’nin kıble tarafındadır. Hadikatü’l Cevami yazarı İskender Baba için şu bilgileri vermektedir: “Kaymakçı Tekkesi banisi, Yeniçeri Efendisi Mehmet Efendi’dir ki, 1548’de vefat etmiş olup, orada medfundur.” Türbenin sağ tarafında Ağa Hamamı, sol tarafında ise Ağa Camii bulunmaktadır. Semtin en eski yapılarından biri olan İskender Baba Türbesi’nden önce burada İstanbul’un Fethi’nde ilk hutbeyi okuyan ve ilk Cuma namazını kıldıran İbrahim Efendi’nin ve çocuklarının medfun bulunduğu Hatibzâdeler Türbesi ile ünlü menzilhane bulunuyordu. Türbe kapısı yanında bulunan ve 1728-1729 tarihlerinde, Sadrazam Damat İbrahim Paşa Çeşmesi’nin bugün yalnız haznesi kalmıştır. Mermer yüzü, 1945 tarihlerinde Topkapı Sarayı ortakapısının sol tarafına nakledilerek monte edilmiştir.