Rauf Paşa Hanı SokakPıtrat Sokak ve Rauf Paşa Çıkmazı’nı Acıbadem Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Palmiye ve Beyazgül sokakları ile de kesişmektedir.


Rauf Paşa Hanı Sokak

Rauf Paşa Hanı Sokak

Pıtrat Sokak ve Rauf Paşa Çıkmazı’nı Acıbadem Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Palmiye ve Beyazgül sokakları ile de kesişmektedir. Kısmen Acıbadem Caddesi ile Rauf Paşa Sokak arasında ve bu ikisine paralel uzanmaktadır.  Şerif Mehmed Rauf Paşa (d. 1838 İstanbul -o. 1923) 1838 yılında İstanbul’da doğmuştu. Bosna Valisi Osman Şerif Paşa’nın oğludur. İki yıl Paris’te eğitim gördükten sonra Tercüme Odası’nda göreve başlamıştı.

Beyrut, Bitlis, Elazığ, Şam, Erzurum ve Selanik valilikleri de yapmıştı. II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra 19 Temmuz 1908 - 27 Temmuz 1908 günleri arasında İstanbul Belediye başkanlığı (şehreminliği) yapmıştı. Daha sonra Halep ve Aydın valiliklerinde bulundu. Ahmed Tevfik Paşa hükümetinde kısa bir süre Dahiliye Nazırı olacaktı. Sonra Mısır Fevkalade Komiserliği görevi de yapmıştı. Şura-yı Devlet başkanı, sonra da Ayan Meclisi başkanı olmuştu. 1923 tarihinde Çamlıca’daki köşkünde vefat etmiştir