Kevork ArslanyanKevork Arslanyan ( 1876)- (25.06.1951)


Kevork Arslanyan

(1876-1951) Türkiye Ermenileri Patrik Vekili. Erzincan Kemaliye'de doğdu. Mesrobyan Okulu'nu bitirdi. 1887'de Kemaliye'deki Mesrobyan Okulu'na öğretmen olarak atandı. Nazeni adında bir kızla evlendi. Tehcir sırasında eşini ve çocuklarını kaybetti. 1897'de bir daha evlenmemeye karar vererek rahip yardımcısı oldu. 1898'de Divrik'te Surp Lusavoriç Manastırı'na ait yetimhanenin müdürlüğünü yaptı. 10 Eylül 1900'de Sivas Surp Nışan Manastırı'nda Başepiskopos Bedros Tahmizyan tarafından rahip takdis edildi. Ermeniler’in yaşadığı her köye bir şapel yapılması için çaba sarfetti. Kahta'da okul açtı. 1908'de Malatya'daki görevinden istifa etti. Kumkapıdışı, Taksim Surp Harutyun kiliseleri vaizliğine atandı. 1909 Nisan'ında Adana olayları hakkında rapor yazmak üzere müfettiş olarak atandı. Osmaniye, Dörtyol, Kozan ve Mersin'deki yetimleri toplayıp Şişli'deki yetimhaneye getirdi. Kilise ve Ermeni okullarının bakım ve onarımına öncülük etti. 1912 depreminden sonra Trakya'daki tüm kiliselerin onarım çalışmalarını başlattı. 1914'te Adana Marhasalığı'na atandı. Adana'da bulunduğu süre içinde Taşnaklar tarafından yıpratıldı. 1920 Mart'ında İstanbul'a geldi. Kuruçeşme ve Üsküdar Surp Haç Kiliseleri'nde vaizlik yaptı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Patrik Zaven Yeğiyayan yurtdışında bulunduğundan patriklik makamı boşaldı. Gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında cemaatte karmaşık bir durum söz konusuydu. 20 Aralık 1922'de Patrik Kaymakamı (Değabah) seçildi. Günün şartlarına göre, patriklik makamının idari işlerini yeniden düzenledi. 5 Ocak 1923'te cemaat meclisini topladı. Devlet erkanıyla diyalog sağladı. 14 yıldan beri basılamayan kilise takvimi 1924'ten itibaren yeniden yayımlanmaya başladı. Kilise vakıflarına hastane yardım komisyonları kurdurtdu. Patrikhane, 'Hay Khosnag' adlı aylık bir dergi yayımlamaya başladı. Balat'ta bir ruhban okulu açtı, Kumkapı'daki Bezciyan Okulu yeniden inşa edildi. 

Agos Gazetesi‘nde, “Cumhuriyet’in Beş Patriği” adıyla yayınlanan araştırma yazısına göre, Türk-Ermeni Kalkınma Derneği adı altında toplanan bir grup, Patrikhane'ye karşı bayrak açarak Cumhuriyet hükümetinin Ermeni Nizamnamesi'ni kaldırması için çalışmalarda bulundu. Patrik Kaymakamı Arslanyan da, kilisenin eski örf ve adetlerini savundu. Baskılar sonucunda Cemaat Merkezi Yönetim Kurulu istifa etti. Patrik Kaymakamı Arslanyan, 26 Haziran 1927'de cemaat meclisini topladı. Episkopos Mesrob Naroyan, Türkiye Ermenileri Patrik'i seçildi. ( ) 30 Mayıs 1944'de Patrik Mesrob Naroyan ölünce, Ruhani Kurul 2 Haziran 1944’de Başepiskopos Kevork Arslanyan'ı tekrar Patrik Kaymakamı seçti. Cemaat içindeki çalkantılar nedeniyle Arslanyan'ın 6 yıllık kaymakamlık dönemi mücadeleyle geçti. 25 Haziran 1951’de öldü. 

Edebi ve tarihi makaleleri, şiirleri yayımlandı. Fransızca bilen Arslanyan'ın biyoğrafisi, Toros Azadyan tarafından 1952'de yayımlanmıştı