İstanbulda....osmanlıİSTANBUL CAMİLERİ, İSTANBUL HAMAMLARI,İSTANBUL KÜLLİYELERİ


İstanbulda....osmanlı

İSTANBUL CAMİLERİ
İsak Paşa Camii, Murat Paşa Camii, Pertevniyal Sultan Camii,  Tevfikiye Camii,  Ferruh Kethüda Camii,  Hacı Hüsrev Camii,  Kazasker Ivaz Efendi Camii, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii, Nallı Mescit, Yusuf Sücaüttin Camii, Bebek Camii,  Hümayun-u Abad Camii, Ertuğrul Tekke Camii, Küçük Mecidiye Camii,  Sinan Paşa Camii,  Vişnezade Camii, Yahya Efendi Camii, Yıldız Hamidiye Camii, Beyazıt Camii,  Sultan II.Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii,  Hamidi Evvel Camii, Hüseyin Ağa Camii,  Çorlulu Ali Paşa Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii, Keçecizade Fuat Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Mahmut Paşa Camii, Nuruosmaniye Camii, Kaymak Mustafa Paşa Camii,  Davut Paşa Camii,  Süleyman Çelebi Üsküplü Camii, Cihangir Camii,  Dolmabahçe Camii, Bezmialem Valide Sultan Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Ahi Çelebi Camii,  Arpacılar Camii,  Hidayet Camii, Rüstem Paşa Camii, Üçmihraplı Camii, Yeni Camii,  Yeni Valide Camii, Emirgan Camii,  Hamidi Evvel Camii, Defterdar Mahmut Çelebi Camii, Eyüp Sultan Camii, Nişanca Mustafa Paşa Camii,  Saçlı Abdülkadir Camii, Şah Sultan Camii,  Zal Mahmut Paşa Camii,  Ahmediye Camii,  Aşıkpaşa Hüseyin Ağa Camii, Bali Paşa Camii, Fatih Camii,  Hırkayışerif Camii,  İskenderpaşa Camii,  İsmail Ağa Camii,  Mesih Paşa Camii,  Nişancı Mehmet Paşa Camii,  Vasat Atik Ali Paşa Camii, Yavuz Selim Camii,  Molla Çelebi Camii,  Hacı Beşir Ağa Camii,  Zeynep Sultan Camii, Haseki Cerrah Mehmet Paşa Camii, Haseki Hürrem Sultan Camii, Hasköy Kuşkonmaz Camii, Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Camii, Sadabat Camii,  Arap Camii,  Piyale Paşa Camii, Cami-i Kebir Camii, Ramazan Ağa Camii,  Tezkireci Osman Efendi Camii,  Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii, Laleli Camii, Ortaköy Camii, Rumelihisar  Camii, Ali Peltek Camii, Hacı Kemalettin Camii, Hekimoğlu Ali Paşa Camii,  Burmalı Mescit,  Damat İbrahim Paşa Camii,  Şehzade Mehmet Camii,  Kethüda Camii, Şehremini Odabaşı Behruz Ağa camii,  Bala Süleyman Ağa Camii, Hadım İbrahim Paşa Camii,  Hubyar Camii, Süleymaniye Camii,  Firuzağa Camii, Sultanahmet Camii, Teşvikiye Camii,  Kılıç Ali Paşa Camii,  Nusretiye Camii,  Gazi Kara Ahmet Paşa Camii, Merkez Efendi Camii,  Takkeci İbrahim Ağa Camii,  Ahmediye Camii, Ayazma Camii, Mahmut Hüdai Camii,  Büyük Selimiye Camii,  Üsküdar Çinili Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, Nurbanu Valide Sultan Camii, Rumi Mehmet Paşa Camii,  Şakirin Camii,  Şemsi Ahmet Paşa Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii,  Vani Mehmet Efendi Camii,  Sebisefa Hatun Camii,
 
İSTANBUL HAMAMLARI
Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Hamamı, Cağaloğlu  Hamamı, Çemberlitaş Nurbanu Sultan Hamamı, Galatasaray Hamamı, Kasımpaşa Büyük Hamam, Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı, Süleymaniye Hamamı, Tophane Kılıç Ali Paşa Hamamı,Üsküdar Çinili Hamam,
 
İSTANBUL KÜLLİYELERİ
Ayasofya Külliyesi,  Sinan Paşa Külliyesi,   Merzifonlu Mustafa Paşa Külliyesi,  Beyazıt Külliyesi,  Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi,  Nuruosmaniye Külliyesi,  Cerrah Mehmet Paşa Külliyesi, Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi, Yeni Camii Külliyesi, Yeni Valide Camii Külliyesi, Eyüp Sultan Külliyesi,  Zal Mahmut Paşa Külliyesi,  Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Fatih Külliyesi, Yavuz Selim Külliyesi, Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi,  Piyale Paşa Külliyesi, Laleli Külliyesi,  Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, Nevşehirli  Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Saraçhane Şehzade Mehmet Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Sultanahmet Külliyesi,  Kılıç Ali Paşa Külliyesi,  Kara Ahmet Paşa Külliyesi, Üsküdar Yeni Valide Külliyesi, Üsküdar Çinili Külliyesi, Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi, Üsküdar Eski Valide Külliyesi,  Şemsi Paşa Külliyesi,
 
İSTANBUL SEBİLLERİ
Pertevniyal Sebili, Saliha Sultan Sebili, Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sebili, Koca Sinan Paşa Sebili, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sebili, Nuruosmaniye Sebili,  Hacı Emin Efendi Sebili, Koca Yusuf Paşa Sebili,  Hatice Turhan Sultan Sebili, Mihrişah Valide Sultan Sebili, Şah Sultan Sebili, Nakşıdil Valide Sultan Sebili,  Hacı Beşir Ağa Sebili, Sultan I.Abdülhamit Sebili,  Bayrampaşa Sebili, Laleli Sebili, Hekimoğlu Ali Paşa Sebili, Amcazade Hüseyin Paşa Sebili, Damat İbrahim Paşa Sebili, Gazanfer Ağa Sebili, Bala Tekke Sebili, Muradiye Sebili, Sultan III.Ahmet çeşmesi, Kılıç Ali Paşa Sebili, Nusretiye Sebili, Hüseyin Avni Paşa Sebili, Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Sebili, Yeni Valide Sebili, Recaiefendi Sebili, Sadresbak Seyyit Hasan Paşa Sebili,
 
İSTANBUL SIBYAN MEKTEPLERİ
Ebu Bekir Ağa Sıbyan Mektebi, Ayasofya Sıbyan Mektebi,  Tersane Emiri Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi,  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi, Lalizade Abdülbaki Efendi Sıbyan mektebi, Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi, Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi, Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Şah Sultan Sıbyan Mektebi, Amcazade Hüseyin Paşa Sıbyan Mektebi, Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, Şahu Huban Sıbyan Mektebi, Zeynep Sultan Sıbyan Mektebi, Haseki Sultan Sıbyan Mektebi, Reisülkittab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi, Koca Ragıp Paşa Sıbyan Mektebi, Şehzade Mehmet Sıbyan Mektebi, Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi, Sultan Ahmet Sıbyan Mektebi, Zevki Kadın Sıbyan Mektebi, Gazi Kara Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi, Çinili Sıbyan Mektebi, Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi, Nurbanu Sultan Sıbyan Mektebi, Rüstempaşa Sıbyan Mektebi, Yeni Valide Sıbyan Mektebi, Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi, Sadresbak Seyyit Hasan Sıbyan Mektebi,  Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi, Zembilli Ali Efendi Sıbyan Mektebi,
 
İSTANBUL TÜRBELERİ
Pertevniyal Valide Türbesi, Sultan II.Selim Türbesi, Sultan III.Murat Türbesi, Sultan III.Mehmet Türbesi, Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi, Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Şeyh Zafir Türbesi, Yahya Efendi Türbesi, Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Sultan II.Beyazıt Türbesi, Koca Sinan Paşa Türbesi, Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi, Sultan II.Mahmut Türbesi, Sultan Abdülaziz Türbesi, Sultan II.Abdülhamit Türbesi, Cerrah Mehmet Paşa Türbesi, Cedid Havatin Türbesi, Hatice Turhan Sultan Türbesi, Sultan I.Abdülhamit Türbesi, Abdurrahman Paşa Türbesi, Adile Sultan Türbesi, Defterdar Nazlı Mahmut Çelebi Türbesi, Ferhat Paşa Türbesi, Hubbi Hatun Türbesi, Kaptanıderya Hasan Hüsnü Paşa Türbesi, Mihrişah Valide Sultan Türbesi, Mirimaran Mehmet Ağa Türbesi, Prens Sabahattin Türbesi, Şah Sultan Türbesi, Sivayuş Paşa Türbesi, Sokollu Mehmet Paşa Türbesi, Sultan V.Mehmet Reşat türbesi, Üryanizade Ahmet Esat Efendi Türbesi, Yavedud Sultan Türbesi, Zal Mahmut Paşa Türbesi, Benlizade Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Gazi Osman Paşa Türbesi, Gülbahar Hatun Türbesi, Hafsa Sultan Türbesi, Nakşıdil Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Türbesi, Sümbül Efendi Türbesi, Sultan III.Mustafa Türbesi, Sultan III.Selim Türbesi, Şehzade Mehmet Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Haseki Hürrem Sultan Türbesi, Mimar Sinan Türbesi, Sultan I.Ahmet Türbesi, Sultan Ahmet Türbesi, Kılıç Ali Paşa Türbesi, Şeyh Galip Türbesi, Aziz Mahmut Hüdai Türbesi, Gülnuş Valide Sultan Türbesi, Halil Paşa Türbesi, Karacaahmet Türbesi, Şemsi Paşa Türbesi, Kuyucu Murat Paşa Türbesi,  

İSTANBUL RUMELİ YAKASI ÇEŞMELERİ:
Arnavutköy Beyhan Sultan Çeşmesi, Beşiktaş Abbas Ağa Çeşmesi, Beşiktaş Abbasağa Hamidiye Çeşmesi, Beşiktaş Asariye Hamidiye Çeşmesi, Beşiktaş Azmi Ağa Çeşmesi, Beşiktaş Bezmi Alem Valide Sultan Çeşmesi, Beşiktaş Cihannüma Mehmet Bey Çeşmesi, Beşiktaş Ertuğrul Tekke Çeşmesi, Beşiktaş Kadın Efendi Çeşmesi, Beşiktaş Taşbasamak Sokağı Çeşmesi, Beşiktaş Yahya Efendi Çeşmesi, Beyoğlu Çukurcuma Ömer Ağa Çeşmesi,Büyükdere Ali Bey Çeşmesi, Büyükdere Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi, Büyükdere Damatzade Çeşmesi, Büyükdere Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi, Camialtı Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı, Cihangir Camii Çeşmesi, Cihangir Yokuşu Çeşmesi, Dolmabahçe Mehmet Emin Ağa Çeşmesi, Dolmabahçe Sahil Çeşmesi, Emirgan Boyacıköy Mahmut Han Çeşmesi, Emirgan Boyacıköy Mahmut Han Çeşmesi – Safsaf, Emirgan Boyacıköy Meydan Çeşmesi, Emirgan Boyacıköy Sultan II.Mahmut Çeşmesi, Emirgan Camii Avlu Çeşmesi, Emirgan Hamid-i Evvel Çeşmesi, Fındıklı Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, Fındıklı Zevk-i Kadın Çeşmesi, Galata Adile Sultan Şadırvanı, Galata Bereketzade Camii Çeşmesi, Galata Bereketzade Meydan Çeşmesi, Galata Lüleci Hendek Sokağı Çeşmesi, Galata Matbah-ı Emini Hasan Ağa Çeşmesi, Galata Mevlevihanesi Çeşmesi, Harbiye Cemil Topuzlu Tiyatrosu Çeşmesi, Hasköy Adsız Çeşme, Hasköy Çeşmesi, Hasköy Eyüp Ağa Çeşmesi, Hasköy Mustafa Ağa Çeşmesi,İstinye Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi, İstinye Bayram Çavuş Çeşmesi, İstinye İskele Çeşmesi, Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, Kabataş Silahtar Yahya Çeşmesi, Karaköy Arap Camii Çeşmesi, Karaköy Kemankeş Çeşmesi, Kasımpaşa Büyük Hamam Arkası Çeşmesi, Kasımpaşa Camii Kebir Çeşmesi, Kasımpaşa Cezayirli Hasan Pasa Çeşmesi - Nalıncı Mektep, Kasımpaşa Cezayirli Hasan Pasa Çeşmesi -Camii Kebir, Kasımpaşa Feyzullah Efendi Çeşmesi, Kasımpaşa Gedik Abdi Kaptan Çeşmesi, Kasımpaşa Sadrazam Güzelce Ali Pasa Çeşmesi, Kasımpaşa Güzelce Kasım Paşa Şadırvanı, Kasımpaşa Hacı Ferhat Çeşmesi, Kasımpaşa Hacı Hüseyin Pasa Çeşmesi, Kasımpaşa Hamidiye Çeşmesi, Kasımpaşa Hazinedar Fesahat Usta Çeşmesi, Kasımpaşa Kıblelizade Mehmet Bey Çeşmesi, Kasımpaşa Kulaksız Emir Efendi Çeşmesi, Kasımpaşa Küçük Hüseyin Paşa Çeşmesi, Kasımpaşa Piyale Paşa Şadırvanı, Kasımpaşa Seferikoz Çeşmesi, Kasımpaşa Silahtar Yakup Ağa Çeşmesi, Kasımpaşa Sultan III.Murat Çeşmesi,Kasımpaşa Sururi Camii Çeşmesi, Kasımpaşa Tersane Emini Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi – Kızılay,  Kasımpaşa Tersane Emini Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi - Kadı.Mehmet, Kasımpaşa Tersane Emini Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi – Tepebaşı, Kasımpaşa Turabi Baba Çeşmesi, Kasımpaşa Uzun Piyale Çeşmesi – Nalıncı, Kasımpaşa Uzun Piyale Çeşmesi -Kadı Mehmet, Kasımpaşa Vuslat Kadın Çeşmesi, Kireçburnu Mahmut Han Çeşmesi, Kuruçeşme Beyhan Sultan Çeşmesi, Kuruçeşme Köprülü Hemşiresi Çeşmesi, Maçka Sultan II.Abdülhamit Çeşmesi, Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi, Rumelihisarı Benlioğlu Ahmet Reşit Çeşmesi, Rumelihisarı Damat İbrahim Paşa Çeşmesi, Rumelihisarı İbrahim Efendi Çeşmesi, Rumelihisarı Kale Çeşmesi, Rumelihisarı Rakımpaşa Çeşmesi, Rumelikavağı Rüznameci İbrahim Efendi Çeşmesi, Sarıyer Aralık Suyu Çeşmesi, Sarıyer Ayazma Çeşmesi, Sarıyer Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi, Sarıyer Horozlu Ayazma Çeşmesi, Sarıyer Yenimahalle Hasan Pasa Çeşmesi, Tarabya Sultan II.Mahmut Çeşmesi, Tophane Bilal Ağa Çeşmesi, Tophane Defterdar Çeşmesi Sultan Mahmut, Tophane Defterdar Yokuşu Çeşmesi, Tophane Firuz Ağa Topçubaşı Çeşmesi, Tophane Kılıç Ali Paşa Şadırvanı, Tophane Meydan Çeşmesi, Yeniköy Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Yıldız Hamidiye Camii Çeşmesi, Yıldız Hamidiye Çeşmesi I, Yıldız Hamidiye Çeşmesi II, Yıldız Hamidiye Çeşmesi III, Yıldız Hamidiye Çeşmesi IV, Yıldız Hamidiye Çeşmesi V, Yıldız Sarayı Çeşmesi I, Yıldız Sarayı Çeşmesi II,

İSTANBUL MESCİTLERİ:
 
Aksaray Sah-u Geda Mescidi, Ayvansaray Hacı Ilyas Yatagan Mescidi, Ayvansaray Hatice Sultan Mescidi, Ayvansaray Molla Aski Mescidi, Ayvansaray Yavedud Mescidi, Azapkapı Emekyemez Mescidi, Büyükada Hamidiye Mescidi, Cağaloğlu Hacı Kasım Günari Mescidi, Cağaloğlu Molla Fenari Mescidi, Cağaloğlu Üskübiye Mescidi, Çemberlitaş Kaliçeci Hasan Efendi Mescidi, Çemberlitas Mimar Hayrettin Mescidi, Cerrahpasa Cambaziye Mescidi, Cerrahpasa Çavuszade Mescidi, Cihangir Firuzaga Mescidi, Edirnekapı Çakırbası Mescidi - Çakıraga Mescidi, Edirnekapı Canfeda Hatun Mescidi, Edirnekapı Keçeçi Piri Mescidi, Edirnekapı Mesih Mehmet Pasa Mescidi, Edirnekapı Muhtesip İskender Mescidi, Edirnekapı Neslişah Sultan Mescidi, Edirnekapı Öküz Mehmet Pasa Mescidi, Eğrikapı Hirami Ahmet Paşa Mescidi, Eminönü Çakmakçılar Valide Han Mescidi, Eminönü El Haç Timurtas Mescidi, Eminönü Kantarcılar Sarı Timurcu Mescidi, Eminönü Marputçular Mescidi, Eminönü Yavasça Sahin Mescidi, Eyüp Fatih Çelebi Mescidi, Eyüp Kaptan Pasa Mescidi,  Eyüp Karaali Çavuş Mescidi, Eyüp Kasım Çavuş Mescidi, Eyüp Saçlı Abdülkadir Mescidi, Eyüp Süleyman Subaşı Mescidi, Fatih Atikali Kumrulu Mescit, Fatih Atikali Üçbas Mescidi, Fatih Çarsamba Acemoglu Mescidi, Fatih Çarsamba Beyceğiz Mescidi, Fatih Çarsamba Çebecibası Mescidi, Fatih Çarsamba Kovacıdede Mescidi, Fatih Çarsamba Tevkii Cafer Mescidi, Fatih Draman Kefevi Mescidi, Fatih Dülgerzade Mescidi, Fatih Sofular Bıçakcı Alaaddin Mescidi, Fener Abdi Subaşı Mescidi, Fener Ali Yazıcı Mescidi, Fener Cafer Subaşı Mescidi, Fener Debbağ Yunus Mescidi, Fındıkzade Aynalı Çeşme Mescidi, Fındıkzade Bekir Paşa Mescidi, Galata Bereketzade Ali Efendi Mescidi, Galata Okçu Musa Mescidi, Galata Şahkulu Mescidi, Gedikpaşa Divanı Ali Mescidi, Gümüşsuyu Selime Hatun Mescidi, Haseki Başçıbası Mahmut Mescidi, Haseki Hacı Bayram Kaftani Mescidi, Hasköy Keçeci Piri Mescidi, Hasköy Kiremitçi Ahmet Çelebi Mescidi, Haydar Bıçakçı Alaattin Mescidi, Haydar Divittar Keklik Mehmet Efendi Mescidi, Haydar Hacı Ferhat Efendi Mescidi, Hırka-ı Şerif Akseki Dal Mescidi, Hırka-ı Şerif Altay Mescidi, Hırka-ı Şerif Tuti Abdüllatif Mescidi, İstinye Neslisah Sultan Mescidi, Kadırga Bostancıbası Ali Aga Mescidi, Kadırga Nahilbent Mescidi, Kadırga Tavasi Süleyman Aga Mescidi, Kandilli İskele Mescidi, Karagümrük Ahmet Çavuş Mescidi, Karagümrük Derviş Ali Mescidi, Karaköy Kemankeş Mustafa Pasa Mescidi, Kasımpaşa Bedrettin Mescidi, Kasımpaşa Çatmalı Mescit, Kasımpaşa Emin Mescidi, Kasımpaşa Eyyühim Ahmet Efendi Mescidi, Kasımpaşa Gedik Abdi Pasa Mescidi, Kasımpaşa Hacı Ahmet Mescidi, Kasımpaşa Hacı Ferhat Mescidi, Kasımpaşa Kadı Mehmet Mescidi, Kasımpaşa Kulaksız Çarsı Mescidi, Kasımpaşa Kurt Çelebi Mescidi, Kasımpaşa Mumcuzade Mescidi, Kasımpaşa Şaban Kaptan Mescidi, Kasımpaşa Sahhaf Muhittin Mescidi, Kasımpaşa Sinan Pasa Mescidi, Kasımpaşa Sirkeci Müslihittin Mescidi, Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mescidi, Kasımpaşa Taht Kadısı Mescidi, Kasımpaşa Yahya Kethüda Mescidi, Kasımpaşa Yeldeğirmeni Mescidi, Kasımpaşa Yusuf Ağa Mescidi - Iskele Mescidi, Kocamustafapaşa Ali Fakih Mescidi, Kocamustafapaşa Arakiyeci Ahmet Mescidi, Kocamustafapaşa Cambaziye Mescidi, Kocamustafapaşa Duhanizade Mescidi, Kocamustafapaşa İbrahim Çavus Mescidi, Kocamustafapaşa Iskender Çelebi Mescidi, Kocamustafapaşa Kasım Çelebi Mescidi, Kocamustafapaşa Seyh Hüsamettin Mescidi, Kocamustafapaşa Seyyit Ömer Mescidi, Kocamustafapaşa Sitti Hatun Mescidi, Mercan Ağa Mescidi, Mercan Atik Ibrahim Pasa Mescidi, Mercan Bezzazı Cedit Mescidi, Otakçılar Çorlulu Bahir Mustafa Pasa Mescidi, Samatya Abdi Çelebi Mescidi, Samatya Bayeziti Cedid Mescidi, Samatya Hacı Evhaüddin Mescidi, Samatya Sancaktar Hayrettin Mescidi, Şehremini Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi, Şehremini Aydın Kethüda Mescidi, Şehremini Koruk Mahmut Ağa Mescidi, Sirkeci Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi, Taksim Kazancı Ali Ağa Mescidi, Tophane Boğazkesen Tomtom Kaptan Mescidi, Tophane Ebul Fadıl Mehmet Efendi Mescidi, Tophane Ekmekçibaba Aliağa Mescidi, Tophane Hacı Mimi Mescidi, Tophane Karabaş Mustafa Ağa Mescidi, Tophane Lüleci Hendek Hocaali Mescidi, Topkapı Arabacı Beyazıt Ağa Mescidi, Topkapı Çiviçizade Mescidi, Topkapı Yenikapı Mevlevihanesi Mescidi, Unkapanı Atlamataşı Mescidi - Arabacılar Mescidi, Unkapanı Ibn-i Middas Salih Paşa Mescidi, Unkapanı Şazeli Tekke Mescidi, Üsküdar Fethi Ahmet Paşa Mescidi, Üsküdar Imrahor Mescidi, Yedikule Uşakki Tekke Mescidi,

tas-istanbul.com Istanbul'da 1.300 Osmanlı yapısı......