ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN İLKÖĞRETİM OKULUADRES Büyük Çamlıca Cad. Meltem Sok. No:19 Kısıklı/ Üsküdar/ İSTANBUL TELEFON +90 (216) 422 55 55


ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN İLKÖĞRETİM OKULU

Tarihçe
1998-1999 Eğitim-öğretim yılından itibaren ,  İstanbul'un en seçkinmekânlarından olan Çamlıca' da  villa tipi bloklarda eğitim öğretim hizmetinisürdürmektedir. Alanında uzman eğitim kadrosuyla öğrencilerinin bilimselçalışmalar,sosyal etkinlikler,sanatsal etkinlikler ,sportif aktiviteler gibi birçok alanda desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlar. 

Fiziki İmkanlar
Villa tipi binalarda eğitim veren okulumuzda;
* Kapalı spor salonu
* Açık spor alanları
*Kütüphane
*Havuz
*Bilgisayar labaratuarı
*Görsel Sanatlar Atölyeleri
*Teknoloji Tasarım Atölyeleri
*Müzik Sınıfları
*Robotik Atölyesi gibi
öğrencilerimizin kullandığı birçok alan mevcuttur..

Okul Kuralları
2003-2004 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eylül 2003-2552 sayılı Tebliğler Dergisi’nde Öğrenci Davranışlarını izleme, Değerlendirme ve Geliştirmeyle ilgili olarak yönetmelik yayınlanmıştır.
Belirtilen yazıda öğrencilerimizin uyması gereken kurallar ve bu kurallara uymadıklarında olumsuz davranışlarının özelliğine göre uygulanacak olan uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birinin uygulanacağı ve bundan böyle ilköğretimlerde disiplin kurulu kurularak bu kurulun etkin olarak işlemeye başlayacağından bahsedilmektedir.
KIYAFET DÜZENİ
Öğrencilerin kıyafet düzeni sağlamada öncelik ailededir.
Ayakkabılar siyah renkte olmalı
Sarı, yeşil, kırmızı gibi parlak renklerde ayakkabıgiyilmemeli.
Kız öğrenciler gri, siyah, lacivert veya beyazrenklerde kalın çorap giymeli.
Okul kıyafeti dışında giysi giyilmemeli.
Kolye, bilezik vb. takılar takılmamalı.
Kız öğrencilerin saçı uzun ise toplu veya örgülüolmalı.
Erkek öğrencilerin saçı kısa olmalı, jölekullanılmamalı
Etek boyu diz altı olmalı.
Dövme yaptırılmamalı, tırnak uzatılmamalı
SINIF DÜZENİ
Öğrenciler, öğretmen zili çalıncaya kadar dershazırlıklarını yapmalı.
Okul eşyaları, sınıftaki araç-gereçler özenle kullanılmalı,çevreye zarar verilmemeli
Perdeler düzgün tutulmalı
Okula yönetimce yasaklanmış malzeme getirmemeli (Ceptelefonu, müzik çalar, fotoğraf makinesi, kesici alet vb.)
Ders içinde söz alarak (parmak kaldırarak) konuşulmalı.
Dışarı çıkmak için izin istemek zorunda kalınırsa,"varsa" daha önce çıkan arkadaşın gelmesi beklenilmeli.
Duvarları, dolapları, sıraları çizmemeli, sınıfı temiztutmalı.
Teneffüslerde sınıf nöbetçi öğrenciler tarafındanhavalandırılmalı.
DERSE GİRİŞ - ÇIKIŞ
Öğrenci zili çalınca sınıfa girilmeli.
Öğretmen gelene kadar dersin hazırlıkları yapılmalı.
Zil çaldıktan sonra öğretmenin sözünü bitirmesinibeklenmeli, öğretmen çıkılmasına izin verdikten sonra teneffüse çıkılmalı.
Laboratuar malzemeleri (sandalyeler, sıralar, teknikmalzemeler, vb) çıkışlarda düzgün bırakılmalı.
Teneffüslerde sınıf, nobetçi öğrenciler tarafındanhavalandırılmalı.
TENEFFÜSLERDE
Teneffüste her öğrenci kendi katında bulunmalı,zorunluluk olmadıkça katlar arası geçiş yapılmamalı.
Öğretmen veya görevlilerin izni olmadan okulunbölümleri kullanılmamalı (Konferans salonu, cep sinemaları, spor salonuvb.)
Öğrenciler giriş-çıkışları kendilerine belirtilenyerlerden yapmalı, zorunlu ihtiyaç olmadıkça yangın merdiveni veya diğerçıkış kapıları kullanılmamalı.
Koridorda ve sınıflarda toz ve gürültüye nedenolabilecek oyunlardan kaçınılmalı.
Teneffüste koridorlarda kesinlikle top oynanmamalı.
Teneffüste arkadaşlara zarar verecek oyunlardankaçınılmalı, kavga edilmemeli.
Merdiven ve koridorlarda sağdan yürümeli.
Yere tükürmemeli, kâğıt - çöp atmamalı; yürürken,koşarken dikkatli olmalı.
Camlardan aşağı sarkılmamalı.
Öğrenciler bahçe demirlerine çıkmamalı ve demirlerisallayıp zorlamamalı.
Büyük sınıflar küçük sınıflara özenli davranmalı.
Pencerelerden bahçeye kâğıt, çöp, vs. atılmamalı.
Çöpler çöp kutusuna atılmalı.
Teneffüslerde tuvalet ve su gereksinimleri giderilmeli.
Sebil suları gereksiz yere akıtılmamalı, su içmeihtiyacı zil çalmadan önce giderilmeli.
Öğrenci zili çaldığında sınıfa girilmeli ve dersehazırlık yapılmalı.
Okul bahçesindeki çimenlere, çiçeklere, ağaçlara zararverilmemeli.
Okulun futbol ve basketbol sahası dışındaki diğerbölümlerinde top oynanmamalı.
Öğrenciler okul sınırları dışına kesinlikle izinsizçıkmamalı.
TUVALETTE
Her sınıf kendi katındaki tuvalet ve lavabolarıkullanmalı.
Tuvalet ihtiyacı mutlaka teneffüslerde giderilmeli.
Ders saatinde tuvalete öğretmenden izin isteyerekgidilmeli ve oyalanılmamalı.
İkinci kademe öğrencileri ders saati içerisindekesinlikle tuvalete gitmemeli.
Tuvalete girerken kapı kapatılmalı, tek başınagirilmeli.
Tuvalete yiyecek maddesi sokulmamalı ve temizliğineözen gösterilmeli.
Tuvaletten sonra eller yıkanmalı, kurulanmalı vekullanılan kağıt havlular çöp kutusuna atılmalı.
Tuvaletlerde su ile oynanılmamalı, şakalaşılmamalı,peçeteler ıslatılarak birbirlerine atılmamalı veya duvarlara atılmamalı.
Tuvaletlerden çıkarken tuvaletler temiz bırakılmalı,tuvaletin giderine tıkayacak şeyler atılmamalı.
YEMEKHANEDE
İkişerli sıra halinde, öğretmeni geçmeden, merdiveninsağından inilmeli.
Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalı.
Öğrenciler, yemekhanede kendi sınıfı için ayrılan yerdeve öğretmeni ile birlikte oturmalı.
Yemekhanede yemekler sessizce yenmeli ve görgükurallarına uyulmalı.
Yemek oturarak yenmeli, bitirince dolaşılmamalı.
Yiyecekler yemekhanede tüketilir. Yemekhane dışınameyve vb. gibi yiyecekler çıkarılmamalı.
Yemeğimiz bittikten sonra yemekhanede oyalanmadankatlara veya bahçeye çıkılmalı.
Yemekhanedeki görevlilere karşı kibar olunmalı.

KONFERANS SALONUNDA ve CEP SİNEMALARINDA
Giderken sırayı bozmadan ve öğretmeni takip ederekgidilmeli, salonda ayakta durma, gezinmei, konuşmaı ve şapka ile oturmagibi davranışlardan kaçınmalı.
Salona yiyecek ve içecekle girilmemeli.
Salondaki eşyalara zarar verici davranışlardabulunulmamalı.
Konuşmacının ve izleyenlerindikkatini dağıtacakdavranış ve tutumlardan kaçınılmalı.
Eğer konuşmacı gelecekse dinlerken not almak için kağıtkalem götürülmeli.
Salonda kendi sınıfının bulunduğu yerde oturulmalı.
Salondan çıkarken sırayla ve küçüklere öncelikverilerek çıkılmalı.
SPOR SALONUNDA
Beden Eğitimi ve folklor olduğu günler öğrenciler okulaeşofmanlarını getirmeli.
Spor salonuna Beden Eğitimi öğretmenlerinin iznidışında girilmemeli.
Spor salonuna spor ayakkabısı dışında bir ayakkabı ilegirilmemeli.
Okula ait spor malzemeleri öğretmen izni ile alınmalıve mutlaka yerine bırakılmalı.
Spor derslerinden sonra atlet ve çorap mutlakadeğiştirilmeli.
Mazeretleri nedeniyle derse girmeyen öğrenciler bedeneğitimi öğretmeninin belirleyeceği yerde sessiz ve düzgün oturarak dersiizlemeli.

KÜTÜPHANEDE
Kütüphanede yüksek sesle konuşulmamalı ve çevreyirahatsız edici hareketler yapılmamalı.
Raftan alınan kitaplar yerine konulmalı, masanınüzerinde bırakılmamalı.
Alınan kitapların kaybedilmemesine ya da hasargörmemesine dikkat edilmeli.
Kütüphane görevlisine saygılı davranılmalı ve kütüphanegörevlisinin uyarıları dikkate alınmalı.
SERVİSTE
Servis şoförüne ve hostese karşı kibar olunmalı,istedikleri davranış yerine getirillmeli, öğrenciler araç şoförünündikkatini dağıtacak söz ve davranışlardan kaçınmalı.
Servise inip binerken diğer küçük öğrencilere yardımcıolunmalı.
Eşyalar serviste bırakılmamalı, ayakta durulmamalı,aralarda dolaşılmamalı.
Öğrenciler araçların pencerelerinden sarkmamalı.
İnip binerken dikkatli olunmalı.
Servis bekletilmemeli, apartman kapısı içindebeklenmeli.
Öğrenciler servisi kirletilmemeli ve araca zararverilmemeli.
SINIF DOLAPLARI
Sınıf dolapları her an teftişe hazır bir şekildebulundurulmalı.
Dolapların içerisine kitap defter dışında bir şeykonulmamalı. (yiyecek - içecek - çorap vb)
Dolaplara yazı yazılmamalı - dolaplar çizilmemeli.
Dolabını amacına uygun kullanmayanın dolabı kendisindenalınır.
Dolaba zarar veren öğrenciler zararı karşılamakzorundadır.
Boş dolapların içerisine konulan malzemelere idaretarafından el konulur.
Dolap yerleşimi ve isimlikler sınıf öğretmenleritarafından belirlenecektir.
CEP TELEFONU
Okula cep telefonu getirmek yasaktır.
Mazeretten dolayı telefon getirmişse sınıf öğretmenineteslim etmeli, yakalanması halinde dönem sonunda verilecektir.
Acil durumlarda danışmadan izin alarak aileniziarayabilrsiniz veya idarecinizden telefonla arayabilirsiniz.

Not: Ankesörlü telefondan ev telefonu 1 dk. ücretsiz arayabilirsiniz. 

AKILLI TAHTA
Okulumuzda tüm sınıflarda akıllı tahta bulunmaktadır.
Akıllı tahtaların zarar görmesine neden olunmamalı.(Sert ve delici cisimle vurmak, renkli kalemle üzerine yazmak, kablolarınıkoparmak, ses sistemine harici bir şey takmak vb.)
Akıllı tahtaların korunmasından tüm sınıf sorumludur.

ADRES
Büyük Çamlıca Cad. Meltem Sok. No:19 Kısıklı/ Üsküdar/ İSTANBUL

TELEFON
+90 (216) 422 55 55

FAKS
+90 (216) 422 31 94

E-POSTA
camlicailkogretim@anafen.k12.tr