Halil Rüştü İlköğretim OkuluKurum Adı : Halil Rüştü Ortaokulu Telefon : 02163915950 02163107525 Adres : Fahri Atabey cad.No15 Üsküdar


Halil Rüştü İlköğretim Okulu

HALİL RÜŞTÜ İLKÖĞRETİM OKULU´NUN TARİHÇESİ
                   
Okulumuz 1892 tarihinde merhum Halil Rüştü Bey’in Üsküdar’ın Tabutçular Çıkmazı sokağındaki ahşap iki katlı köşkünde “Ravza-i Terakki “ adıyla açılmıştır. Özel bir okul olan Ravza-i Terakki Rüştüyesinde eğitim yedi seneydi. Bunlardan biri alfabe sınıfı, üçü iptidai (ortaokul), üçü de rüştiye (lise) idi. Öğrencilerin mertebeleri yaka, kol ve göğüslerindeki apolet ve sırmalarla belirtilirdi.
            Okulu kendi binasında açan, tertip eden, idare eden Halil Rüştü Bey tahsilsiz olmasına karşın; zamanın en önemli pedagoglarındandı.
            Ünlü kişilerin yetiştiği okulda ilk kez öğrenci karnesi,sınıf birincilerine mükafatlar ve bilgi yarışmalarını tertip eden okul, bu olmuştur. Birçok ders Fransızca işlendiğinden Fransız öğretmenlerin ilk görev aldığı okullardan biridir.
            1910 yılında Halil Rüştü Bey’in mirasçı bırakmadan ölümü üzerine okul yönetimi bakımından İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne devredilmiştir. Cemiyet de 12 kişilik bir mütevelli heyeti kurarak bu binada İttihat ve Terakki Okulu adı ile 1926 yılına kadar eğitime devam etmiştir.
             İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin dağılması üzerine mütevelli heyetinden Dr. Hüsnü Şakir Bey binayı satın aldı. İttihat Sultanisi adı altında özel okul olarak kurulduğu gibi eğitime devam ettirdi.
            1927 yılında Hüsnü Şakir Bey, binayı eşyası ile birlikte devlete bağışlamış; resmen devlet emri ve gözetimine vermiştir. Bu tarihten itibaren okul Otuzuncu Okul adı ile eğitime devam etti. 1949 yılına kadar bu isim altında çalıştı.1949-1950 öğretim yılında İstanbul ilkokullarında numaraların okul adları olarak kullanılmaları kaldırılınca okulun adı semtin adını alarak Kızlarağası İlkmektebi olmuştur.İki sene bu isimle eğitime devam edilmiştir.
            1951-1952 öğretim yılında bu okuldan mezun olmuş ünlü kişilerin (Burhan Felek) müracaat ve girişimleriyle okula ilk kurucusunun adı olan Halil Rüştü Bey adı verilmiştir.
            1953 ‘te “Bey” ibaresi kaldırılarak Halil Rüştü İlkokulu ismini almıştır. Okul, önceleri normal, sonraları çift öğrenim yapmak suretiyle bu binada 1964 yılına kadar eğitimi sürdürdü.
            24.12.1964 tarihinde aynı bahçede devletçe yapılan yeni binada eğitim-öğretime devam edildi. Ahşap binanın yangın tehlikesi ve yıkılma endişesiyle raporla kapatılmasına kadar, bir süre her iki binadan depo,arşive İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yararlanıldı.
            Eski bina 10 derslikli, 1 arşiv, 1 öğretmen ve 1 müdür odası olmak üzere toplam 13 odalıydı. Yeni yapılan bina ise 1964 yılında 3 katlı, 8 derslikli,1 müdür ve 1 müdür yardımcısı,1 kitaplık, 1 arşiv olmak üzere toplam 12 odalı yapılmıştır. 1973 yılında yeni binanın dersliklerin yetersiz olması nedeniyle üst kattaki çatı kaldırılarak bir kat çıkılmıştır. Bu katta 5 derslik ve 1 öğretmen odası vardı. İnşaat süresince okulda üçlü öğretim yapılmıştır. 1976-1977 yılında üst katın teslimi ile ikili şekle dönmüştür.
            1973 yılında okulun dar ve küçük olan bahçesi Hallaç Baba Tekkesi ve arsanın özel idarece istimlak edilip kapatılmasıyla genişletilmiştir.
            1999 Depreminde okulumuz hasar gördüğünden 2000-2001 öğretim yılında tadilat görmüştür. 2001-2002 ‘de eğitime tekrar başlamıştır. Halen eğitim-öğretimini 9 derslik, 1 okul öncesi dersliği, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 araç- gereç odası, 3 idareci odası, 1 atölye , 1 spor odası ve 1 öğretmenler odası ile sürdürmektedir.

Kurum Adı    :    Halil Rüştü Ortaokulu
Telefon    :    02163915950 02163107525
WEB Adresi    :    http://halilrustuorta.meb.k12.tr
Adres    :    Fahri Atabey cad.No15 Üsküdar

VİZYON
Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak, milli ve evrensel değerlere sahip, bilimsel düşünebilen bireyler yetiştirmek.
MİSYON
Eğitim-öğretim programını verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim sunmak, özgüven sahibi, sistemli düşünebilen, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen, başarılı öğrenciler yetiştirmek ve kaliteyi arttırmak temel görevimizdir.

İl ve İlçe Merkezine Uzaklık    :    İstanbul ili,Üsküdar ilçesi, Ahmediye mahallesindedir.
Ulaşım    :    Üsküdar Ahmediye meydanına 100 metre uzaklıktadır.