Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu Sağlık Meslek LisesiKurum Kodu : 962988 Kurum Adı : Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L Telefon : (0216) 337 92 55 / (0216) 414 46 25 / (0216) 330 73 75 Faks0216 336 51 00 WEB Adresi : http://haydarpasabulentakarcalisml.meb.k12.tr Adres : Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No.27 Haydarpaşa ÜSKÜDAR/ İSTANBUL Dr. Siyami Ersek Hastanesi Arkası Posta Kodu 34668


Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Okulumuz;

1959 / 1960 eğitim ve öğretim döneminde sağlık memurluğu bölümünde öğrenci yetiştirmeye başlamış ve ilk mezununu 1963 yılında vermiştir. 

Okulumuzda sağlık memurluğu bölümünün yanı sıra 1967 yılında hemşirelik bölümü de açılmıştır. Daha sonra bu bölüm daha sonra kapanmıştır. 

1981 yılında da radyoloji bölümü ve ebelik bölümü açılmıştır. 
1987 yılında hemşirelik bölümü tekrar açılmıştır. 
1989 yılında ebelik bölümü Üsküdar Zeynep Kâmil Sağlık Meslek Lisesine nakledilmiş, aynı yıl Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi anestezi bölümü öğrencileri okulumuza nakledilerek bu bölümde öğretime başlanmıştır. 

1988, 1990 ve 1991 yıllarında laboratuar ve radyoloji bölümlerinin tamamlama programından mezun vermiştir. 

1990 yılında okula dönemin okul müdürü Nurali Kafkas´ın girişimleri ile uygulamada kullanmak üzere 500 ma gücünde röntgen cihazı alınmıştır. 

1992 yılında Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol ile okul binasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (radyoloji ve anestezi bölümleri) açılmıştır. Yüksek okul, sağlık meslek lisesi ile birlikte aynı binada 1999 yılına kadar eğitime devam etmiş ve 1999 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsündeki kendi binalarına taşınmıştır. 

1992 yılında şimdiki Siyami Ersek Hastanesinin kule binasının bulunduğu bölümde konferans salonuna bitişik vaziyette bulunan sınıf ve idare bloğu yıkılarak yerine hastane yapılmış, buna karşılık olarak da şimdiki prefabrik binalar Sağlık Bakanlığının finansmanı ve Siyami Ersek Hastanesinin organizasyonu ile yapılmıştır. 

Okulumuz 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi ile işbirliği halinde sağlık eğitimini geliştirme işbirliği segim projesi ile lisans tamamlayan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları okulumuz pansiyonunda barındırılarak lisans uygulamasına katkıda bulunmuştur. 

1999 yılında acil tıp teknisyenliği ve tekrar anestezi bölümleri açılmıştır. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 2000/54 sayılı genelgesi ile Sağlık Bakanlığının kuruluşunun 80. Yılı münasebeti ile sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı´nın ismi verilerek bu tarihten itibaren okulun ismi "Haydarpaşa Bülent Akarcalı Sağlık Meslek Lisesi" olarak değiştirilmiştir 2003 yılında tekrar hemşirelik bölümüne öğrenci alınmıştır. 

2004 yılında İstanbul Özel Kızılay Sağlık Meslek Lisesi´nin kapatılıp acil tıp teknisyenliği ve laboratuar bölümü öğrencilerinin okulumuza nakledilmesi ile birlikte okulumuzda laboratuar bölümü de açılmış oldu. 

2005 yılında acil tıp teknisyenliği ve laboratuar bölümlerine öğrenci alınmış ve bölüm sayısı beşe yükseltilmiştir. 2006 yılında yatılı öğrencilerinin tamamının mezun olması nedeniyle okulda yatılı öğrenci kalmamış, yeni yatılı öğrenci alınmamasından dolayı yatılılık sona ermiş ve bu yıldan itibaren eğitim -öğretime gündüzlü olarak devam etmektedir. Halen radyoloji, anestezi, acil tıp teknisyenliği, hemşirelik ve laboratuar olmak üzere beş bölümde eğitim ve öğretim devam etmektedir. 

Kuruluşundan itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı olarak varlığını sürdürmüş olan okulumuz 5450 sayılı kanun ile 2006 yılında milli eğitim bakanlığına devredilmiş ve 19.04.2006 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

2007 yılında daha önce yatakhane olarak kullanılan 5 katlı betonarme binanın 4 katı yapılan tadilat ile sınıfa dönüştürülmüş ve 2007/2008 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminden itibaren eğitime bu binada devam edilmiştir. 

2009-2010 öğretim yılında beş bölümde toplam 731 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler sağlık bakanlığına bağlı hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde, vakıf hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında görev almaktadırlar. Bunun yanı sıra çeşitli üniversitelerde yüksek öğrenim gören mezunumuz çok sayıdadır. Yüksek öğrenim gören mezunlarımız çeşitli birimlerde, sağlık görevlisi, idareci ve eğitimci olarak görev almaktadır. 

05.12.2006 tarihinden itibaren okulumuzda 3308 sayılı Çıraklık Kanununun uygulanmasına geçilmiştir. 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören ve staj yapan bütün öğrencilerin çıraklık sigorta primleri ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca staj yapan öğrencilerimize görevli oldukları sağlık kuruluşlarınca asgari ücretin % 30´u oranında ücret ödenmektedir. 

ALAN/DAL LABORATUVARLARIMIZ 

1- Acil Tıp Teknisyenliği Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
2- Anatomi Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
3- Anestezi Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
4- Hemşirelik Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
5- Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 

DİĞER LABORATUVARLARIMIZ 

1- Fizik-Kimya Laboratuvarı (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
2- Bilgisayar ve Teknoloji Laboratuvarı 
3- 2 adet EĞİTİM, SPOR VE SOSYAL FAALİYET ALANLARIMIZ 
4- Çok Amaçlı Salon 4 adet (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
5- Konferans Salonu (Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı) 
6- Kapalı Spor Salonu 
7- Kütüphane 
8- Satranç Odası 
9- Sınav Salonu 
10- Kantin 
11- Harita Odası 
12- Revir 

DİĞER TEKNİK VE ÇALIŞMA ALANLARI

1- Teknik Tamir ve Bakım Atölyesi 
2- Çamaşırhane 
3- Depo 
4- Arşiv
 Yayın:21.12.2012 - Güncelleme:21.12.2012 - 

Kurum Kodu    :    962988
Kurum Adı    :    Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L
Telefon    :    (0216) 337 92 55 / (0216) 414 46 25 / (0216) 330 73 75 Faks0216 336 51 00
WEB Adresi    :    http://haydarpasabulentakarcalisml.meb.k12.tr
Adres    :    Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No.27 Haydarpaşa ÜSKÜDAR/ İSTANBUL Dr. Siyami Ersek Hastanesi Arkası Posta Kodu 34668
VİZYON
Uluslararası niteliklere sahip sağlıklı insan gücünün yetiştirilmesini sağlayan, çağdaş eğitim tekniklerini süratle ve verimli bir şekilde sisteme yansıtan, yararlanan ve sağlığından sorumlu bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunan, sağlık eğitimi alanında önder bir kurum olmak
MİSYON
Okulumuzdaki öğrencilerimize Türk Milli Eğitiminin Amaç ve İlkeleri doğrultusunda mesleki alanda sağlık eğitimi ve öğretimi vermek suretiyle sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak