KARTAL AHMET BABA TEKKESİKARTAL AHMET BABA TEKKESİ


KARTAL AHMET BABA TEKKESİ

Tekke, Nuhkuyusu Caddesi ile eski ismi Bağlarbaşı Caddesi yeni adı Kartal Baba Caddesi olan yolun birleştiği yerde ve ikinci caddenin sağ köşesindedir. Karşı köşesinde, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyefendi'nin sebili, çeşmesi ve aile kabristanı vardır. Tekkenin hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Hadîkatü'l-Cevâmi'de kayıtlı değildir. 1201 (1786)'da Paris'te basılan Plân de la villa de Constantinople, incelendiğinde, Kapıağası mevkii ile Yenimahalle arasında ve Nuhkuyusu Caddesi üzerinde 'Tekke' isimli bir yer görülür.

Eski Valide Camii ile Nuhkuyusu Caddesi arasında ve Alaca Minare Camii'nin biraz ilerisinde ve köşede gösterilen bu yer, Kartal Baba Tekkesi'dir. Plân, 1786'da yapıldığına göre, tekke bu tarihten evvel mevcuttu. Sicill-i Osmânî yazarı da, "Mezanne ve meşayihten olan Kartal Ahmet Baba'nın 1203 Zilkadesinde (Ağustos 1789) vefat ettiği"ni belirtmiştir. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde 'Pazarbaşı Mahallesi'nde Şeyh Ahmet Kartal Zaviyesi' diye kayıtlıdır. 1256 ve 1294 tarihli listelerde de aynı adla kayıtlıdır.

Âyin günü Salı olan bu Kadirî Tekkesi, fevkânî olarak yapılmış olup alt katı türbe, üst katı ise, mescit halinde kullanılan semahane idi. İki kat arasındaki döşeme ve çatısı 1942 senesi kışında çökmüştür. Ahşap bir kapıdan girilen türbenin ön tarafında, bir parmaklıkla ayrılan, ziyaret mahalli vardı. Perişan ve sandukaları dağıtılmış türbedeki kabirleri saymak mümkün değildi. Beş veya altı adet olduğu sanılmaktadır. Cami yeniden yaptırıldığında türbeye de beş beton sanduka yapılmıştır.