ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH CAMİİ)ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH CAMİİ)


ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH CAMİİ)

Mabet, Selmani Pak Caddesi ile Şeyh Camii Sokağı arasındadır. Avlu kapısı cadde üzerindedir. Kesme taştan yapılmış, çift söveli ve harpuştalı olan bu kapının ilerisi ve iki yanı hazîredir. Sağ taraftaki mezarlıkta, Hüdâyî Âsitânesi şeyhlerinden olup 1123 (1711)'de vefat eden Erzincanî Mustafa Efendi'nin, kızı Zeynep Hanım'ın, 1060 (1650)'de vefat eden Arslan Ağa'nın ve 1141 (1728)'de vefat eden Mehmed Sait Efendi'nin kabirleri vardır.

Avludaki on yüzlü mermer şadırvanın ahşap sütunlar üzerindeki gölgeliği yıkılmıştır. Ahşap iki katlı şeyh evi şadırvanın önündedir. Cadde üzerinde, hazîrenin önünde kesme taş bir çeşme vardır. Bunun hemen arkasında 1325 (1907)'de vefat eden meşhur Halil Rüştü Bey'in etrafı demir parmaklıklı kabri bulunmaktadır. Kare plânlı mabet kesme taştan tuğla hatıllı olarak yapılmıştır. Çatısı ahşaptır. Büyük ve yüksek sekiz pencereden ışık alır. Duvarları kalem işleri ile bezenmiştir.

Kadınlar mahŞli iki ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Mihrabı bir niş şeklindedir. Ahşap minberinin bir özelliği yoktur. Sağ taraftaki minaresi, muntazam kesme taştan yapılmış olup devrinden kalmadır. Külahı kurşun kaplıdır.