BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİİletişim : Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:2 34662 Altunizade/Üsküdar/İSTANBUL Telefon: (0)216 651 66 06 - 11(6 hat)


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

Dahili Tıp Bölümleri Cerrahi Tıp Bölümleri

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Fizik Tedavi
  • Gastroenteroloji
  • Göğüs Hastalıkları
  • Kadın Hastalıkları
  • Plastik Cerrahi
  • Psikiyatri
  • Üroloji

TARİHÇE

Türkiye'deki ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tarihçemiz "belirli bir sayılı kanunla şu tarihte kuruldu" diye başlayan kamu üniversiteleri Tıp Fakülteleri tarihçelerinden farklılık gösterir. Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal' ın (http://mehmethaberal.baskent.edu.tr/) hayatını irdelemeden tarihçemizi anlamak zordur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1967 yılında mezun olan  Dr. Mehmet Haberal, mezuniyet sonrası eğitimine aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistan olarak başlar ve 1971 yılında uzmanlık eğitimini tamamlar. O yıllarda dünyada “transplantasyon” yeni başlamakta ve bu alan Dr. Haberal'ın yoğun olarak ilgisini çekmektedir. Genel Cerrahi asistanlığı süresince bu alanda çalışmalar yürütmüş ve biryandan da yanık konusu ile ilgilenmektedir. 1973–1975 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Galveston / Texas'daki John Seally Hastanesi Shriner Yanık Enstitüsü'nde yanık, sonra da Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Thomas Starzl'ın yanında transplantasyon " fellow " u olarak çalışır, Temmuz 1975'de  Hacettepe'ye döner. 3 Kasım 1975 tarihinde canlı vericiden Türkiye'de ilk başarılı böbrek transplantasyonunu gerçekleştirir. Bu arada Hacettepe'de Yanık Tedavi Merkezi'ni kurar.

1970'lı yıllar Türkiye'de ekonomik zorlukların belirgin olduğu yıllardır. Kronik böbrek hastaları için değil merkez kurmak, diyaliz makinesi bulmak bile zor bir iştir. Dr. Haberal 10 Ekim 1978 tarihinde Eurotransplant aracılığı ile sağlanan kadavra böbrek ile, Türkiye'deki kadavradan ilk başarılı böbrek transplantasyonunu gerçekleştirir. O yıllarda ülkemizde transplantasyon konusunda yasal bir düzenleme yoktur. 3 Haziran 1979 tarihinde 2238 sayılı Organ ve Dokuların Çıkartılması, Saklanması ve Nakli ile ilgili yasayı adeta tek başına çıkartır. Bu şekilde Türkiye organ nakli konusunda dünyada yasal bir düzenleme yapan İtalya'dan sonra ikinci ülke olur. Bu yasa aradan geçen uzun yıllar sonunda bile güncelliğini hala korumaktadır. Dr. Haberal, 1980 yılındaTürkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nı kurar.

Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı 12 Mart 1982'de Ankara'da ilk özel hemodiyaliz merkezini kurar. Bu merkez 1985 yılında Türk Organ Transplantasyon ve Yanık Tedavi Vakfı'nın Ankara Hastanesi'ne dönüşecektir. Bunu  Şubat 1986'da kurulan İstanbul Diyaliz Merkezi takip edecektir. Aynı yıl Eylül ayında ise Haberal Eğitim Vakf ı Kurulur.

Ülkemizin nitelikli yüksek öğrenim kurumlarına olan ihtiyacına cevap vermek amacıyla, sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet vermekte olan Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı'nın deneyim ve birikimleriyle mevcut yapının Üniversiter bir yapıya dönüştürülmesi kararlaştırılır. Başkent Üniversitesi'nin kuruluş işlemleri 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı kanun hükmündeki kararnameye ile başlar. 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla Başkent Üniversitesi resmen kurulur.   Bu arada 1993 yılında Üniversiteye bağlı Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açılır.  

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu ile kurulan ilk Fakülteler arasındadır. 15 Şubat 1994 tarihinde Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanır. Fakülte Nisan 1994 Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilk uzmanlık öğrencilerini alarak eğitime başlar. Fakülteye öğrenci alınması ise 1998–1999 Eğitim Öğretim yılında gerçekleşecektir. Bu süre içinde başta temel tıp bilimleri olmak üzere fiziki alt yapı oluşturulacak, akademik kadro genişletilecek, tıp eğitimi programı geliştirilecektir.

Üniversitemiz 1998 de sağlık alanının yanı sıra lisans, lisansüstü eğitim ve öğretim alanında TSE Toplam Kalite Yönetimi Belgesi ni alan ilk Üniversite olmuştur.

Bu arada Üniversitemizin kuruluşundan önce başlayan sağlık kuruluşlarımızın ülke sathına yaygınlaştırılması devam eder. 1994 yılında İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1998 yılında Yalova'nın Elmalık Köyü'nde Elmalık Diyaliz Merkezi, aynı yıl Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yüreğir Hastanesi açılır. 2000 yılında ise Ankara Bahçelievler'deki hastanemizin C bloğu ile Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi açılacaktır. Ankara'nın yanı sıra açılan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin hepsi akademik birimler statüsündedir. Ülke sathına yayılmış bu yapısı ile Başkent Üniversitesi dünyada benzeri olmayan bir tıp Fkültesi konumundadır. 2002'de Adana'da ikinci hastanemiz olan Seyhan Hastanesi, 2003 yılında Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi devreye girer.  Değişik yıllarda İskenderun, Şanlıurfa, Tokat-Zile, Ankara – Yenikent Diyaliz Merkezleri açılır.

17 Kasım 2006 tarihinde Radyoterapi, Medikal Onkoloji, Diyaliz, Fizik Tedavi - Rehabilitasyon, Diş Hekimliği ünitelerini içeren Adana Kışla Sağlık Tesisleri açılır. Adana'daki bu üçüncü hastane fiziki ve donanım alt yapısı ile bölgenin en büyük onkoloji merkezi olma özelliğini taşır. 23 Şubat 2007 tarihinde ise Üniversitemizin onuncu hastanesi olan İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi açılır. Bu merkez, yoğun bakım yatak sayısının çokluğu ve diğer nitelikleri ile İstanbul Anadolu yakasının önemli bir gereksinimini karşılamaya aday konumundadır.  Bunu Şubat 2008'de İstanbul Merkezi'ne bağlı ikinci ve Mayıs 2008 de üçüncü Poliklinik binasının hizmete girmesi izler. Mayıs 2008 de ise Ankara Ümitköy Polikliniği de hastalarımızın hizmetine sunulur.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet öncesi eğitime 1998–1999 Eğitim Öğretim yılında 21 öğrenci ile başlanmış ve ilk mezunlar 2004–2005 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda diplomalarına kavuşmuşlardır.  Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu bu görevinden 31 Ekim 1996 yılında ayrılmış ve sonrasında Prof. Dr. Nevzat Bilgin 5 Şubat 1997 tarihinde bu göreve atanmıştır. Prof. Bilgin Dekanlık görevine  5 Şubat 2005 tarihindeki vefatına kadar devam etmiştir. 5 Şubat - 5 Mayıs 2005 tarihleri arasında vekaleten yürütülen fakülte dekanlığına bu tarihte Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu  atanmıştır. Dr Sarıalioğlu'nun görev süresini tamamlaması sonrası ise 6 Mayıs 2008 de Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu dekan olarak göreve başlamıştır. Tıp Fakültemiz Ekim 2009 itibari ile Ankara ve beş Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne dağılmış 310 Öğretim Üyesi, 300 öğrencisi, 322 araştırma görevlisi, 65 yandal uzmanlık öğrencisi ve ülkemizin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren 200 mezunumuz ile çağdaş düzeyde ”birebir” tıp eğitimi vermenin ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın haklı gururu içersindedir .