Üsküdar Belediyesi Evlendirme Dairesi0216 531 30 72 Harem Salacak Yolu, 34672 Üsküdar Merkez/Istanbul


Üsküdar Belediyesi Evlendirme Dairesi

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Üsküdar da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ
Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)  

 
2-EVLENME YAŞI
18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 
a)17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 
b)16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır. 

 
3-RESİM
Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir),poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 6 (altı) adet resim.  

 
4-SAĞLIK RAPORU
Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.  

 
5-EVLENME EHLİYET BELGESİ (Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)

Açıklama:
Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

 
6-ÖZEL BELGELER
  

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.
 

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.R03;

 

  

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

 

 Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

 

 

Bu nedenle; Nüfus müdürlüğünden versiyon 2  Çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.R03;

 

 

VEKALETNAME :
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. 
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)R03;

 

 

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...R03;

 

  

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EVLENDİRME SARAYI 2014 YILI FİYAT LİSTESİ
TEKLİFLER 2014 Yılı 
Ücret Tarifeleri
2014 Yılı 
Evlendirme Cüzdan Ücreti
TOPLAM
1 Hafta içi nikah salonunda kıyılacak
 nikahlar için salon tahsis ücreti
55.00 TL 69.00 TL 124.00 TL
2 Hafta sonu nikah salonunda kıyılacak 
nikahlar için salon tahsis ücreti
385.00 TL 69.00 TL 454.00 TL
3 Hafta içi düğün salonu, restaurant v.b. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için (Mesai saatleri içinde)      
Anadolu Yakası 275.00 TL 69.00 TL 344.00 TL
Avrupa Yakası 440.00 TL 69.00 TL 509.00 TL
4 Akşamları ve hafta sonları düğün salonu, restaurant v.b. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar için       
Anadolu Yakası 440.00 TL 69.00 TL 509.00 TL
Avrupa Yakası 550.00 TL 69.00 TL 619.00 TL
5 Kokteyl Salonu (Kokteyl ücreti hariç) 275.00 TL 69.00 TL 344.00 TL
6 Yemek Salonu (Yemek ücreti hariç) 385.00 TL 69.00 TL 454.00 TL
7 Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti 11.00   11.00 TL
NOT: Liste Üsküdar Belediye Meclisinin 19.12.2013 tarih ve 583 nolu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Uluslar arası Aile Cüzdanı ücreti, 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan  "Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği" uyarınca 
69.00 TL olarak bedellendirilmiştir.

  

 Başvuru, Sabah 09:00-12:00 Öğlen 13:00-15:00 saatleri arasında çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır.

 

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır...

ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ

Adres:Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Şemsipaşa Cad. No: 2 Şemsipaşa - Üsküdar

Tel    : 0216 531 30 72
           0216 531 30 00 / 2204