NURBABA TEKKESİNURBABA TEKKESİ


NURBABA TEKKESİ

Bu Bektaşi Tekkesi, Çamlıca'da İstavroz Deresi'nin üstündeydi. Mescidi ve zikir yeri vardı.Nurbaba'dan sonra oğlu Ali Baba'nın şeyhlik yaptığı bu tekke,mescidi ile beraber yıkılmıştır. Yakup Kadri, "Nur baba "romanının ismini ve konusunu bu tekkeden ve şeyhinden almış olabilir. Bektaşiler, Karacaahmet2te Nurbaba ve oğlu için süslü ve güzel sandukalı kabirler yaptırmıştır.