Vasiyet SokakVasiyet Sokak,Valide Atik Mahallesine bağlı bir sokaktır.Vasiyet Sokak,Yeni dershane sokak ile kesişir,Şah Bulut Sokak ile paraleldir.