Çengelköy Hamam Çeşmesi SokakÇengelköy Caddesi ile Çengeloğlu Sokağı birbirine bağlayan sokaktır. Sokak adını bu sokağın başında bulunan Hamam Çeşmesi’nden almaktadır. Çeşme Yusuf Ziya Paşa tarafından, ölmüş eşinin adına yaptırılmıştır


Çengelköy Hamam Çeşmesi Sokak

Çengelköy Hamam Çeşmesi Sokak

Çengelköy Caddesi ile Çengeloğlu Sokağı birbirine bağlayan sokaktır. Sokak adını bu sokağın başında bulunan Hamam Çeşmesi’nden almaktadır. Çeşme Yusuf Ziya Paşa   tarafından, ölmüş eşinin adına yaptırılmıştır. Bu yüzden Yusuf Ziya Paşa Çeşmesi de denilmektedir. Şair Fatin’in hazırladığı su gibi akan bir tarih manzumesinden öğrendiğimize göre nükteci bir zat olan Yusuf Ziya Paşa, rahmetli eşinin ruhu için buraya bir çeşme yaptırmıştı. Zamanla suyun mecraları, künkleri başkalarının eline geçmiş, çeşme susuz kalmıştı. Daha sonra Ayyâdzâde Mahmud Paşa, çeşmeye başka bir mecradan su getirerek 1862 yılında çeşmeyi yeniden ihya etmişti. Çeşmenin suyu, tomruğun altından Hasif Paşa çiftliğinden çıkmaktadır. Tomruk ayarında nefis suyu vardır. Çeşmenin arkasında bir hamam vardı yıkılmıştır, yalnız iki halveti kalmıştır. Bu çeşmeyi yaptıran Yusuf Ziyaeddin Paşa Gürcü’dür. 1798’de Sadrazam olmuştur. Trabzon, Çıldır, Konya, Halep valiliklerinde de bulunmuş, 1808’de ikinci defa sadrazam olmuştur. Maden Eminliği de yapmıştır. Evi Beylerbeyi’nde idi. 1805 yılında bir süre devletteki vazifesinden istifa ederek Beylerbeyi’ndeki evinde inzivaya çekilmişti. Çeşmeyi o vakit ölen eşi adına yaptırmıştı. Çeşme’nin kitabesinin alt kısmında, pek de zarif olmayan sütuncelerle çevrilmiş bir ayna taşı yer almaktadır. Yalak kısmı toprak altında kalan çeşmenin günümüzde suyu akmamaktadır. Çevresindeki esnafın ürünlerini çeşmenin sağına ve soluna koymaları tarihi çeşmenin tüm özelliklerini yitirmesine ve gözükmemesine neden olmaktadır.