Beylerbeyi Çayırı SokakÇamlıca Caddesi’ni Küplüce Mezarlığı’na bağlayan sokaktır. Beylerbeyi Bayırı ve Sera Sokak ile kesişmektedir. Sokak adını Beylerbeyi Çayırı’ndan almaktadır. Bu çayırın bir adı da İstavroz Çayırı’dır.


Beylerbeyi Çayırı Sokak

Beylerbeyi Çayırı Sokak

Çamlıca Caddesi’ni Küplüce Mezarlığı’na bağlayan sokaktır. Beylerbeyi Bayırı ve Sera Sokak ile kesişmektedir. Sokak adını Beylerbeyi Çayırı’ndan almaktadır. Bu çayırın bir adı da İstavroz Çayırı’dır. Çayır, Cumhuriyet öncesi Hazine-i Hassa’nın iken, Cumhuriyet sonrası Milli Emlak’a geçmiştir. Beylerbeyi Terbiye-i Bedeniye Kulübü 1911 sonrası bu çayırda top oynamıştır. Beylerbeyi Terbiye-i Bedeniye Kulübü, İdman Cemiyetleri İttifakı’na dâhil kulüblerden olduğu için; milli menfaatlere hizmet eden cemiyetlerden kabul edilerek, 1926 senesinde Milli Emlak’a ait İstavroz Çayırı, Bakanlar Kurulu kararı ile Beylerbeyi Kulübü’ne ucuz fiyatla satışının yapılması için ilgililere emir verilmişti. O gün 2000 lira sarfedilerek tesviye ve sairesi yapılan saha uzun süre bir türlü kullanılır hale getirilememişti.