Türkiye demografisi) 2013 sonuçlarına göre 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusu 76.667.864'tür. Bu sayının yüzde 50,18'i (38.473.360) erkeklerden, yüzde 49,81'i (38.194.504) kadınlardan oluşur.


Türkiye demografisi

Bu konuda Türkiye  sınırları içinde yaşayan nüfusa ve bu nüfusun çeşitli özelliklerine ait veriler bulunur.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  (ADNKS) 2013 sonuçlarına göre 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusu 76.667.864'tür. Bu sayının yüzde 50,18'i (38.473.360) erkeklerden, yüzde 49,81'i (38.194.504) kadınlardan oluşur. Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 0-14 yaş grubu nüfus, toplam nüfusun yüzde 24,58'ini oluşturur. Ancak bu oran 1965'den beri sürekli azalmakta ve Türkiye toplumu giderek yaşlanmaktadır. 0-14 yaş grubu 1965'te nüfusun yüzde 41,9'unu oluştururken 2013'te yüzde 24,58'ine karşılık gelmektedir.

Türkiye demografisinde görülen en önemli değişim ise kentleşme oranıdır. 1927 yılında nüfusun yüzde 75,8'i kırsal (10 binden az nüfuslu), yüzde 24,2'si kentsel alanlarda yaşarken, bugün bu oran tam tersine dönmüştür. 2011 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si (17.338.563) kırsal alanda (belde ve köyler) yaşarken, yüzde 76,8'i (57.385.706) kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda yaşamaktadır.

 

 

Türkiye

Demografi

Yıl

Nüfus

Yıllık artış(%)

1927

13.648.987

-

1935

16.158.567

2,29

1940

17.821.543

2,05

1945

18.790.987

1,08

1950

20.947.155

2,29

1955

24.065.543

2,97

1960

27.755.532

3,06

1965

31.391.651

2,62

1970

35.605.653

2,68

1975

40.348.789

2,66

1980

44.737.321

2,17

1985

50.664.654

2,64

1990

56.473.653

2,29

2000

67.804.543

2,00

2007

70.586.256

0,58

2008

71.517.100

1,31

2009

72.561.312

1,48

2010

73.722.988

1,60

2011

74.724.269

1,35

2012

75.627.384

1,20

2013

76.667.864

1,37

 

 

Nüfus Piramidi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2013 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı;

(2013)

0 - 4

6.206.415

Erkek

Kadın

 

5 - 9

6.271.234

 

 

 

10-14

6.372.165

 

 

 

15-19

6.477.722

 

 

 

20-24

6.214.024

 

 

 

25-29

6.286.332

 

 

 

30-34

6.543.669

 

 

 

35-39

5.826.149

 

 

 

40-44

5.308.260

 

 

 

45-49

4.721.763

 

 

 

50-54

4.232.792

 

 

 

55-59

3.555.185

 

 

 

60-64

2.760.460

 

 

 

65-69

2.045.398

 

 

 

70-74

1.507.728

 

 

 

75-79

1.077.295

 

 

 

80-84

820.606

 

 

 

85-89

341.662

 

 

 

90+

99.005

 

 

 

 

Nüfus Artış Hızı

Türkiye nüfusu 1927-2011 arasında 5,5 kat artmıştır.ıı Dünya savaşı(1939 45) sırasında nüfus artış hızları hem doğumların azalması, hem de ölümlerin artması yüzünden düştü. 1945'ten sonra nüfus artışı hızlanarak 1955-60 arasında en yüksek düzeye çıktı; 1965'ten sonra Türkiye'nin nüfus artış hızında düzenli bir düşme olduğu söylenebilir.