Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiKandilli Yerleşkesi Kandilli Mah. Rasathane Cad. Hıdrellez Sok. No:3 Üsküdar / İSTANBUL Tel : 0216 460 01 88 - 89 Faks : 0216 460 01 88 Küçükçamlıca Yerleşkesi Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul Tel : 0216 5460296 Pbx Faks : 0216 5460295


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

    
Kuruluş Amaçları

     • Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.

     • Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.

     • Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.

     • Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.

     • Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.

Vizyon


     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş ve meslek bilincine sahip fertlerin yetişmesine önem veren, öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, bütün bunların yanı sıra özgün kurumsal yapısı ve uygulamalarıyla eğitim dünyasında rekabet etmek yerine kendisine ayrı bir çığır açan; bunun için yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü, akademik bir kurum olmaktır.

İnsan, toplum ve din bilimleri, sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile üniversitemizin bir yükseköğretim kurumu olarak eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp, ülkemizin nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisinde öğrencilerimize, topluma önderlik etmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamak en önemli misyonumuzdur.

Bilimsel özgürlük, eleştirel düşünce, sorgulamacı anlayış, karşılaştırmalı bakış açısı, eğitim ve öğretim ilişkilerinde sevgi ve anlayışın esas alınması, medeniyet değerlerimizin farkında oluş, bireysel ve sosyal sorumluluk bilinci Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin hedeflerine ulaşmak için belirlediği temel değerlerdir.

Rektörlük 
Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih /İSTANBUL
Tel        : 0212 521 81 00 Pbx
Faks    : 0212 521 84 84 

Kandilli Yerleşkesi 
Kandilli Mah. Rasathane Cad. Hıdrellez Sok. No:3 Üsküdar / İSTANBUL
Tel        : 0216 460 01 88 - 89
Faks    : 0216 460 01 88 

Küçükçamlıca Yerleşkesi
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Caddesi No:8 Üsküdar / İstanbul
Tel        : 0216 5460296 Pbx
Faks    : 0216 5460295