Çengelköy İlköğretim OkuluKurum Adı : Çengelköy İlkokulu Telefon : 02163215669 -02163180459


Çengelköy İlköğretim Okulu

ÇENGELKÖY İlköğretim Okulu, 1901 yılında Beylerbeyi Erkek Numune Mektebi adıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Sonraki yıllarda 28. Mektep adını almış, günümüzde de Çengelköy İlköğretim Okulu olarak hizmete devam etmiştir.
1901 yılında; saray malı olan okulumuzun arsası üzerinde Çengelköy eşrafının temin ettiği 200 altın ile okul inşa edilmiştir. Binanın yapımında; Çengelköylü Ahmet Sırrı Paşa, Arif Paşa, Hacı Cemal Bey, Saray Mektupçusu Mehmet Sadi Bey, Matbaacı Bekir Efendi, Hasip Paşa, Mehmet Ali Bey, Hasan Bey, Eski Ayan Reisi Çengelköylü Ahmet Bey’ in katkıları olmuştur. Ayrıca bu şahıslar, okulun bina edilmesi ve sonrasında varlığını sürdürmesinde ellerinden geleni de esirgememişlerdir.  
Çengelköy İlkokulu’nun açılmasının asıl amaçlarında biri Çengelköy’e resmi bir rüştiye kazandırmakmış. Ancak bu proje mümkün olmamış. 1910 yılına kadar bu ihtiyacı özel bir rüştiye karşılamış, daha sonra da Beylerbeyi’ndeki Resmi Erkek Rüştiyesi, Çengelköy İlkokulu binasına taşınmıştır. Bu taşınma neticesinde, Beylerbeyi Erkek Numune Mektebi adını alan Çengelköy İlkokulu 1923 yılında beş sınıflı karma bir okul halini almıştır.
Okul ilerleyen zamanlarda birtakım ilaveler yapılmıştır. 1914’te yemekhane 1935 yılında iki derslik eklenmiştir. Okul, 1957, 1958, 1971, 1975 yıllarında irili ufaklı çeşitli onarımlar görmüştür.  Bugün okulun bir yemekhanesi yoktur. 1975 yılında kaloriferli ısıtma sistemine geçilmiş, ayrıca kalorifer dairesine bitişik bir lojman ilave edilmiştir.
1974 yılında da Profilo Holding A.Ş.’nin katkılarıyla 70 m2 bina inşa edilerek okulumuzda okul öncesi eğitime de başlanmıştır.
1993-94 öğretim yılından itibaren hiçbir mimari değişiklik yapılmadan okulumuz, Çengelköy İlköğretim Okulu adıyla, birinci ve ikinci kademede yaklaşık 750 öğrencisiyle varlığını sürdürmektedir.
Çengelköy İlköğretim Okulu, geçmişte çok değerli şahsiyetler yetiştirmiş, değerli eğitim kadrosuyla gelecekte de seçkin hizmetine devam edecektir.

Kurum Adı    :    Çengelköy İlkokulu
Telefon    :    02163215669 -02163180459
WEB Adresi    :    http://cengelkoyilkokulu.meb.k12.tr
Adres    :    Çengelkoy Mah.Çengelköy Cad.No73 Çengelköy/ÜSKÜDAR

VİZYON
Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik, laik, insan haklarına saygılı; Türkçeyi doğru konuşabilen, düşünen, soran, sorgulayan, kendisi ile barışık, üretken, yeniliklere açık; milli, evrensel değerlere sahip, özgüven sahibi, kendini ifade edebilen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir
MİSYON
Temel hedefimiz olan daha iyi olma duygusunu her zaman canlı tutmak, toplam kalite yolculuğuna öncü olmak, öğrendiklerimizi ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanmak, bizi biz yapan bilinci oluşturmak, eğitimin yanında sosyal ve kültürel yönlerden çocuklarımızı en üst noktaya çıkarmak.

Öğretmen Sayısı    :35    
Öğrenci Sayısı    :    786