Üsk. İnşaatçılar DerneğiAdres: Bağlarbaşı Sözebesi Sk.No:7/4 Telefon: 0216 341 33 82


Üsk. İnşaatçılar Derneği

Derneğimiz

Çağdaş bilgi ve son teknolojiyi kullanan uluslar arası standart ve meslek ahlakını benimsemiş inşaat müteahhitliğini meslek edinmiş girişimcilerin 1967 yılında kurduğu bir derneğiz.Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde en etkin sivil toplum örgütü olan derneğimiz belli zamanlarda kamusal alanda da hizmet vermiş S.S.K., Bağkur gibi kuruluşlara ara hizmet sunmuştur.

Öncelikli hedeflerimiz İnşaat müteahhitliğini meslek edinmiş üyelerimiz mesleki , teknik ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunları çözmek kaliteli eleman yetiştirmek bu doğrultuda kurslar açmak gereksinim sahiplerinin bilinçli alıcı olmalarını sağlamak onları haksız rekabet karşısında korumak ve kollamak.

Ülkemizde çağdaş standartta inşaat üreten sektörümüzün Ekonomimizdeki üretkenlik ve sağladığı katma değer ne yazık ki hak ettiği değeri elde edememektedir. Karşılaştığımız zorluklar iyi niyet çabalarımızı ve meslek tutkumuzu gittikçe kırılganlığa itmektedir. Bizler karşılaştığımız sorunları aşmakta, direncimizi kırmak isteyenlerden sonuna dek mücadeleye hazırız. İşte bu anda bu üretkenliğe katkı sağlamak noktasında olanları yanımızda görmek istiyoruz. Bu sorunları uzun dönemli bir plan içerisinde çözebilmek için sorunları saptamak gerekmektedir.

Öncelikle arsa üretimi plan tadili yerel Belediyeler S.S.S. prim değerlendirmeleri gibi sorunlar yanında bugüne değin yasalarda ve uygulamalarda İnşaat Müteahhitliğini bir tanımı yapılmadığı için geçmişten ve gelecek dede oldukça sık rastlanan inşaatçı olma tutkusu ve girişimciliği hiçbir kurala bağlı olmadan sürdüğü ülkemizde bu sektörü kurumsal hale getirmek isteyen herkesin istediği anda inşaatçı olmayacağını anlatmak

Depreme dayanaklı inşaat yapmasıyla övünen inşaatçılarla bu mesleğin ilerlemeyeceği bilincinde olan derneğimizin öncelikle inşaat müteahhitleri odasının her il itibariyle oluşturulmasına kendi örgütsel yapısını ülke düzeyine yayarak her ilde örgütlenmesine

İnşaat müteahhitliğini meslek edinmiş kurum ve kuruluşlara karne verilmesini bu karnede inşaatçının yaptığı veya yapamadığı tüm işlerin envanterinin bulunmasına Müteahhitliği bir meslek sertifikası ile belirlenmesine İnşaatçılığı meslek edinenlerin bağlı bulunduğu derneğe üye olmasının sağlanmasına kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sorunların çözümü arsa sahibi ve üretilen arsanın üzerinde çağdaş standartlarda bina yapılmasının denetimi yanında son kullanıcının işyeri ve konut edinmek hakkından yararlanmak istemesi durumunda tüketiciye sağlıklı bilgi akışını sağlamak bu doğrultuda bilgi bankası oluşturmak.

Bu bütünselliğin önünü açan derneğimizin kuruluşundan bu yana verdiği hizmet kalitesini arttırmak sektörümüzü Ülkemizde hak ettiği itibar ve etkinliği sağlamak için sizlerin katkı ve önerileri ile derneğimiz daha güçlü olarak sektörünüz için hizmet verecektir. Bu inançla hepiniz selamlıyoruz.

Saygılarımızla

İNDER
İSTANBUL İNŞAATCILAR DERNEĞİ
GENEL SEKRETER
Abdullah BAYSAL