Mizan Hukukçular Derneği,Adres: Altunizade Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ekşi İş Merkezi No.:12/9 Üsküdar - İSTANBUL Telefon: 0(216) 651 60 70 Faks: 0(216) 651 51 06 E-posta: info@mizan.org.tr


Mizan Hukukçular Derneği,

Mizan Hukukçular Derneği, Demokratik Hukuk Devleti ilkelerine sahip çıkmayı; demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden yana olmayı; evrensel hukuk normları çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmayı kendisine ilke edinmiştir. 

Sosyal bir bilim dalı olarak Hukuk, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına, bireyin ilişki biçimlerine ve çevresi ile olan etkileşimine bağlı olarak sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. 

Bu değişim ve gelişim hukukun tüm alanlarında kendini göstermektedir. Dolayısı ile hukukun uygulayıcıları olan avukatların da mesleklerinin konusunu teşkil eden hukuktaki gelişim ve değişimleri takip etmeleri, bilgi güncellemesi içerisinde olmaları ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. 

Bu gereklilik beraberinde, bilgi paylaşımını da zaruri hale getirmiştir. Avukatlar, toplumsal sorunların irdelenmesi ve bunlara karşı çözüm önerilerinin sunulması konularında da önemli bir yere sahiptirler. 

Özellikle toplumda hukuk bilincinin yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin savunulması, demokratik hukuk devletinin tüm kurum ve kuruluşları ile işler kılınması, toplumun her ferdi kadar hatta ondan daha fazla, biz avukatların görevidir. 

Mizan Hukukçular Derneği bu temel hedefleri, gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Hakkı teslim etmek zordur. 

Zira bu işi yapacak olan kişiler yani hukukçular haklıyı haksızdan ayırırken, en az bir sarraf kadar hassas olmalıdır. Sarraf elindeki altını en küçük zerresine kadar tartar, hesabını ona göre yapar. 

Hukukçular da önlerine gelen uyuşmazlıklarda adeta bir sarraf gibi terazi kurar ve konu ile ilgili her şeyi terazinin kefelerine koyarak tartar ve bu suretle adil bir karar vermeye çalışır. 

Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu tüm iyilikler ve kötülükler, işlediği tüm günahlar ve sevaplar öldükten sonra tartılır. 

İşte burada da bir terazi kurulur. Bu terazinin adı MİZAN'dır. 

MİZAN ilahi bir terazidir ve terazilerin de en hassasıdır, hata yapma olasılığı yoktır; çünkü bu terazide insanın ömrü hesaba çekilmektedir. Meslek hayatımızdaki her dava, o davanın tarafları açısından bir varlık yokluk sebebi olabilir. 

Hukukçunun yapacağı en küçük bir yanlış, telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açmaktadır. 

O sebepledir ki idealist bir hukukçu ölçümlemesini terazilerin en hassası ile yani MİZAN ile yapmalıdır ve kararını ona göre oluşturmalıdır. 

Dünyanın hemen her yerindeki hukukçular teraziyi adaletin simgesi olarak seçmişlerdir. İşini sıfır hata ile yapmak isteyen bizler ise kendimizi terazilerin en hassasını yani MİZAN'ı seçtik ve MİZAN'ın etrafında bir hak ve adalet akademisi oluşturmaya çalıştık.