ÜSKÜDAR İşçi Emeklileri DerneğiHalk Cad. No: 17 Üsküdar Semt Polikliniği Aşağısı Özer İşhanı Daire: 9 Kefçe Dede Mh. Üsküdar, , Türkiye İstanbul, Türkiye Tel: (0216) 342 8003


ÜSKÜDAR İşçi Emeklileri Derneği

Kısa adı TÜED olan TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ’miz 1970 yılında Ankara’da kurulmuştur. Geçen 42 yıllık dönemde sürdürdüğü kararlı ve sağduyulu hak arama mücadeleleriyle başta işçi emeklileri, dul ve yetimler olmak üzere, bütün emeklilerimizin ve kamuoyunun dikkatini üzerine toplamış ciddi bir sivil toplum kuruluşudur.Derneğimizin, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 600 Bin üyesi bulunmaktadır.
Türkiye’deki emekli, dul ve yetimlerin toplam sayısı 10 Milyon 200 Bin civarındadır. Türkiye Emekliler Derneğimiz bugün itibariyle yurt çapında toplam 96 şubesiyle üyesi olsun olmasın bütün emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.
Derneğimiz, 17 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan EMEK PLATFORMU’nun saygın bir üyesidir. Aynı zamanda, kurucuları arasında yer aldığı; TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU ile YAŞLILIK PLATFORMU’nun da kuruluş yıllarında dönem sözcülüklerini yürüten derneğimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu’nda; emekli, dul ve yetimlerimizi temsil hakkına da sahiptir.
Derneğimiz, kısa adı AGE-Europe olan Avrupa Birliği Yaşlılar Platformu’nun da gözlemci üyesi olarak AB’de ülkemiz emeklilerini ve yaşlılarını temsil etmektedir.

DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMAÇLARI 
Derneğimiz, üyelerinin her türlü haklarını korumak, geliştirmek ve üyelerimizin arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için;
1-Üyelerimiz ile dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamak için her türlü hak ve menfaatlerinin  korunmasına çaba harcamak,
2- Üyelerimizin problemlerinin çözümlenmesinde ilgili kuruluşlar ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,
3- Bünyemizdeki Hukuk Bürosu’nun yanı sıra, Avukatlar da tutarak üyelerimizin adli ve idari mahkemelerdeki işlerini takip etmek ve bu suretle haklarını korumak,
4- Okul çağında ve yardıma muhtaç üye çocuklarının öğrenimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için olanaklar ölçüsünde yardımda bulunmak, yüksek öğrenim bursları vermek,
5- Öğrenci kurs ve yurtları açmak,
6-Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç üyelerimiz için sağlık ocakları ve huzurevleri açmak,
7-Eğitim amaçlı sosyal tesisler kurarak; üyelerimizin bilinçlenmesi için gerekli programları uygulamak ve aynı zamanda dinlenme, tanışma ve dayanışma imkanlarını sağlayacak kamplar kurmak,
8-Üyelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetleri için lokaller açmak,
9-Basın aracılığıyla yayınlar yapmak, üyelerimizin çıkarları yönünde ülke gündemini izleyerek gerekli noktalarda müdahil olmak, 
10-Üyelerimizin eğitimi için konferans, seminer ve panel gibi etkinlikler düzenlemek. 
Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirmek için ülke çapında yoğun bir çaba göstermekte ve üyelerine hizmeti kutsal bir görev saymaktadır.

EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİN GERÇEK TEMSİLCİSİYİZ…

Türkiye Emekliler Derneği, 1970 yılından beri emekli, dul ve yetimlerimizin hizmetindedir. İlk olarak Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, ardından Türkiye İşçi Emeklileri Derneği adlarını alan kuruluşumuz, son olarak 23 Ekim 2009 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar gereği, adını ülkemizdeki bütün emekli, dul ve yetimlerimizi kapsayacak ve tek çatı altında toplayacak şekilde; “TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ” olarak yenilemiştir. 
Derneğimizin yaklaşık 600 Bin civarında üyesi bulunmaktadır. Türkiye çapında toplam 10 Milyon emekli, dul ve yetim bulunmaktadır. Yani kabaca bir hesapla ülkemizdeki emekli, dul ve yetimlerimizin yüzde 7,7’si örgütlü topluluğumuzun içerisinde yer alabilmiştir. Bir başka ifadeyle, maalesef bu büyük topluluğun yaklaşık yüzde 92’si daha örgütsüzdür.
Yurt çapında emekli, dul ve yetimlerimize hizmet götüren 96 Şubemiz bulunmaktadır. 
Üyelerimizden kesilen aidatların yüzde 70’i (anatüzüğümüz gereği) şubelerimizin kurumsal hesaplarına aktarılmakta ve üyelerimize yerinden hizmet götürülmesi için şubelerimizin önü açılmaktadır.
Bu demokratik ve çağdaş uygulama ile Genel Merkezimiz bütçesine; kesilen aidatların sadece yüzde 30’u aktarılmakta ve bu kaynak üyelerimize 1 yıl içerisinde götürülen tüm hizmetlerin, tüm personel giderlerinin, tüm yasal vergi ve harçların, eğitim ve kültür yayınlarımızın, sağlık destek hizmetlerinin, araç ve bina sigortalarının, yazışma ve kırtasiye masraflarının ve daha burada sayamadığımız tüm yasal masraf kalemlerinin karşılanabilmesinde kullanılmaktadır.
Bunun dışında üyelerimize kalıcı hizmetler sunulması yönünde ciddi girişimlerimiz bulunmaktadır. Bu projeler için de bir miktar fon ayrılabilmiştir. Taşradan tedavi olmak maksadıyla hastanelere gelen ve buralarda tedavi süresince kalabilecek mekan bulamayan üyelerimiz ve hatta bütün emekli, dul ve yetimlerimiz için misafirhaneler yapma çabalarımız sürmektedir.
Türkiye Emekliler Derneğimiz yurt çapında 96 şubesinde yönetim kurulları ve personelleriyle emekli, dul ve yetimlere hizmet vermektedir.

 • Başkent Ankara’da, 7 Katlı ve toplamda 2.042 metrekare kullanım alanı içeren Genel Merkez Hizmet Binamız, yine Ankara’nın Merkezi’nde 5 büyük apartman dairesine kurulu hizmet bürolarımız, ayrıca Türkiye genelinde tamamı derneğimizin malı olan ve şubelerimizin hizmet verdiği 99 hizmet bürosu bulunmaktadır.
 • Mersin'de 80 yataklı TÜED Huzurevi’mizin yapımı tamamlanmak üzeredir.
 • Erdek-Narlı’da yaklaşık 4 dönüm deniz kıyısı arazi üzerine kurulu ve 120 yatak kapasiteli Eğitim ve Sosyal Tesisimiz üyelerimize hizmet sunmaktadır.
 • Sadece Genel Merkezimizde toplam 40 Personelimiz, üyelerimize hizmet vermektedir.
 • Yurt çapında, yüzlerce üyemizin çocuklarına karşılıksız öğrenim bursu verilmektedir.
 • Yine bütün Türkiye’de yardıma muhtaç binlerce üyemizin ailelerine gıda ve giyim yardımıyapılmaktadır.
 • Engelli üyelerimize; engelli araç ve vasıtaları, ağır hastalarımıza ve yatalak hastalarımıza özel donanımlı sağlık araç ve gereçleri yardımı yapılmaktadır.
 • Gelir düzeyi düşük olduğu için mağdur olan üyelerimize kışlık yakacak yardımları yapılmaktadır.
 • Bir çok resmi ve özel kuruluşla, ticari işletmelerle, özel sağlık kuruluşlarıyla kurulan bağlantılar sonucu (Termal Oteller ve SPA merkezleri de dahil olmak üzere) üyelerimizin çıkarları için indirimli olanaklarsağlanmaktadır.
 • Bazı illerde, belediyelerle yapılan anlaşmalar sonucu üyelerimizin toplu taşım araçlarından indirimli veya ücretsiz yararlanması sağlanmaktadır.
 • Sağlık personelimiz ve sağlık hizmet araçlarımızla (Ankara ve İstanbul başta olmak üzere) birçok ilde üyelerimizin sağlık sorunlarının giderilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir.
 • Derneğimizin bir sağlık aracı da Diyaliz hastalarımıza hizmet vermektedir.
 • Şubelerimiz tarafından, üyelerimize yönelik olarak ücretsiz sağlık taramaları yapılmaktadır.         
 • Derneğimizin sağladığı en temel hizmetlerden birisi de, üyelerimizin kışlık yakacak teminindeyaşadıkları sorunu ortadan kaldırmaktır. SSK ile yapılan protokol çerçevesinde; şubelerimiz, ülke genelinde yap­tıkları yakacak anlaşmalarıyla üyelerimize hem ucuz, hem 6 ay vadeli ve hem de kaliteli katı yakıt (odun-kömür) sağlamaktadırlar.
 • Genel Merkezimizde; Sağlık Birimi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Bürosu, Hukuk Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İdari İşlemler Bürosu gibi uzmanlaşmış birimle­rimizle üyelerimize her konuda hizmet sunulmaktadır.
 • Her ay periyodik olarak yayınlanan ve im­kanlarımız ölçüsünde yaklaşık 65 Bin adet basıla­rak; başta üyelerimize, basın kuruluşlarına, siyasi­lere ve bürokratlara ulaştırılan bir haber bültenimizbulunmaktadır. Bültenlerimiz; güncel bilgiler sunarken, hem hizmetlerimiz hakkında üyelerimizi aydınlatmakta, hem de beklentilerimizi yetkililere duyurma konusunda bir araç olmaktadır.
 • Eğitim yayınlarımızla üyelerimizin bilinçli yaşlanma konusu başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; Yrd. Doç Dr. Fatma Arpacı tarafından derneğimiz için kaleme alınmış “Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık” kitabı, Prof. Dr. Gülgün Ersoy ve Uzman Diyetisyen Günay Özdemir tarafından hazırlanan “Yaşlanma Sürecinde Egzersiz ve Sağlıklı Beslenmenin Kazandırdıkları” adlı bilimsel çalışma, Üyelerimizin kaleme aldıkları şiirlerin derlendiği “Emekli Şiirleri”kitabı, tüketici olarak haklarımızın korunması konusunda üyelerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla derneğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Tüketici Hakları Rehberi” ve yine derneğimizce hazırlanan “Ulu Önder Atatürk’ün Emeklilik Belgeleri” adlı çalışmalar yayımlanmıştır.
 • Yaşlılara hizmet sunan kuruluşlar ile üyesi ya da kurucusu olduğumuz platformların ürettiği eserlerin yayımlanmasına da destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Yaşlılık Platformu’nun “Dün, Bugün ve Yarın Yaşlılık” adlı çalışması, Türyak tarafından düzenlenen “Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi Tebliğleri” başlıklı kitap emeklilerimize ve toplumumuza kazandırılmıştır.
 • Yine, her faaliyet döneminde hazırlanan “Çalışma Raporları” adeta birer kaynak yayın olarak hem üyelerimizi hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacıları aydınlatmaktadır.

Özellikle son birkaç yıl içerisinde tam bir kurumsal kimliğe ve teknik donanıma ulaşmaya baş­layan derneğimizin faaliyetleri başta emekli, dul ve yetimlerimiz olmak üzere bütün kamuoyunca ilgiyle izlenmektedir. 
2011 yılı içerisinde çeşitli gazete ve televizyonlarda derneğimize ilişkin 710 haber yayınlanmıştır. Bu haberlerin büyük bir bölümü, derneğimizin sergilediği örnek çabaları içeren haberlerdir. Diğerleri de, derneğimizin yaptığı araştırmalarla ve bilimsel raporlarla ilgilidir. 
Türkiye Emekliler Derneğimiz sınırlı aidatlarla bugüne kadar emekli, dul ve yetimin haklarının savunulmasında ve görüşlerinin kamuoyuna yansımasında büyük bir rol üstlenmiştir. Düzenlediğimiz toplantı, panel ve seminerlerle, yaptığımız bilimsel çalışmalarla topluluğumuzun bilinçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. Eğitim yayınlarımızla da bütün bu çalışmalarımız desteklenmektedir. 
Derneğimiz, emekli aylıklarımızın daha iyi bir seviyeye yükseltilebilmesi için hükümetler üzerinde baskı unsuru olma görevini sürdürmektedir. Örgütlü gücümüzle haksızlığa uğramış kesimlerin savunucusu olmaya devam etmektedir ve daima edecektir. Derneğimiz, haftanın 5 günü tam mesai olarak üyelerine hizmet vermektedir. Derneğimizden sadece üyelerimiz değil; üniversitelerin araştırma görevlileri, araştırmacı yazarlar, gazeteciler, üniversite öğrencileri ile bazı yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri de yararlanmaktadırlar. Derneğimiz, Avrupa Birliğince desteklenen bazı sivil toplum örgütü projelerine de destek vermektedir. Bu anlamda yurtdışında da hem topluluğumuzun beklentileri, hem de ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler yabancı sivil top­lum kuruluşlarına anlatılmaktadır.