MİHRİMAH SULTAN CAMİİ TÜRBESİskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii avlusundadır. Türbenin ön tarafında onaltı hücreli ve bir dershaneli Mihrimah Sultan Medresesi, sol tarafında Sadrazam Ethem Paşa Türbesi ve arka tarafında ise camiin şadırvanı bulunmaktadır.


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ TÜRBES

İskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii avlusundadır. Türbenin ön tarafında onaltı hücreli ve bir dershaneli Mihrimah Sultan Medresesi, sol tarafında Sadrazam Ethem Paşa Türbesi ve arka tarafında ise camiin şadırvanı bulunmaktadır.

Cami, 954 Zilhiccesi'nde (Ocak 1548) tarihinde Mimar Sinan (öl. 996/1588) tarafından yapılmıştır. Sinan'ın eserlerinden bahseden Tuhfetü'l- Mi'marîn ve Tezkiretü'l-Ebniye'de bu türbe kayı tlı değildir. Fakat onun tarafından yapıldığı sanılmaktadır.

Yapılış tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî yazarı, Mihrimah Sultan'ın hayatı nı anlatırken; "Kızı, Ayşe Hanım Sultan olup yirmişer-otuzar yaşına kadar yaşamış iki oğlu oldu ki, Üsküdar'da, camiinde medfundur," demekte ve kocası Rüstem Paşa'nın hayatını anlatırken de; "Mihrimah Sultan'dan dahi Rüstem Paşa'nın büyük iki oğlu olup adı geçen camide gömülüdür. Taşlarda isimleri yazılmamıştır." demektedir. Mihrimah Sultan (1522-1578), 1539'da henüz 17 yaşında bulunduğu halde Rüstem Paşa ile evlendirilmiştir.

Camiini de 1548'de yaptırmıştır. Sicill-i Osmânî yazarının dediği gibi oğulları 20-30 yaşlarında vefat ettiğine göre türbe, 1560 tarihlerinde yapılmış demektir.